Ny undersökning: Få vill ha bolån hos techbjässe

Report this content

Idag är det självklart att göra sina bankärenden på nätet. Men att ta ett bolån hos en nätjätte såsom Facebook, Amazon eller Google kan endast sex procent av svenskarna tänka sig. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank.

I den löpande vardagsekonomin är svenskarna vana att lämna över uppgifter som kortnummer, personuppgifter och annan data till techbjässarna Facebook, Netflix, Amazon, Apple och Google. Men när det kommer till livets kanske största investeringar och ekonomiska beslut – bostadslånet – tänker svensken annorlunda.

Om dessa nätjättar erbjöd bolån skulle endast sex procent av svenskarna tänka sig att ta ett lån hos dem. Bland de som är 56 år och uppåt kan endast två procent tänka sig det. Även i åldersgruppen 18–40 är siffran relativt låg, 12 procent.

– Vi brukar säga att vi i Sverige behöver bli bättre på att utmana vår bank när det kommer till bolånen. Men i svaren blir det tydligt att stabilitet och trygghet hos långivaren är en viktig faktor när det handlar om just bolån, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank.

Undersökningen bekräftar också vikten av att banker har goda värderingar och agerar hållbart. Nästan nio av tio tycker att det är viktigt att deras bank agerar på ett sätt som långsiktigt bidrar till ett hållbart samhälle. Även hederlighet och transparens när det kommer till räntor är viktigt.

– Precis som i andra digitaliserade branscher kräver kunder mer av sina banker idag. Transparens, hederlighet och att bidra positivt till samhället blir allt viktigare. Jag tror att det här hänger ihop med kundernas önskan om trygghet. Det kan vara en så enkel sak som att det finns en person att prata med i telefon som kan hjälpa till när man har frågor, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren

Fakta om undersökningen:

  •  Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen
  •  2018 svarade 2 915 personer på undersökningen och 2019 svarade 2 945 personer
  •  Fältperiod 30 april–19 maj 2019

Tabeller som grafiskt visar resultatet bifogas.

Om Landshypoteks Banks Boendebarometer:
Landshypotek Banks Boendebarometer är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten ger en unik insikt i svenskarnas syn på sina bostäder – vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på finansieringen.

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en av de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 39 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.

Kontakta för ytterligare information, intervjuförfrågningar och kommentarer: 
Jonas Feinberg, presskontakt på Landshypotek Bank, 070-349 24 10 alt. jonas.feinberg@landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media