Pressinbjudan: Mental träning och medlemsmöte på Öland med Landshypotek

Report this content

Nu är det dags för årets stora medlemsmöte. Regionmöte 2017 i Landshypotek Ekonomisk Förening äger rum på tio platser runt om i landet. För medlemmarna i Småland m fl. provinser hålls regionmöte lördag den 17 mars i Färjestaden på Öland. Regionmötet är årets viktigaste mötesplats för medlemmarna som tillsammans äger Landshypotek Bank.

På mötet kommer Maria Kehagia, Mental tränare och coach att gästföreläsa och prata om verktygen som behövs för att se möjligheter istället för problem i de utmaningar vi ställs inför i sin föreläsning “Jag ser målet – men hur når jag dit?”.

På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i sin egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls lördag den 17 mars med start kl 14.00 på Hotel Skansen i Färjestaden.

Landshypotek Bank har blivit en bank för allt fler. Under hösten gjorde banken en lyckad introduktion på bolånemarknaden och allt fler flyttar sitt bolån till den värderingsdrivna banken.

Mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Fredrik Sandberg, CFO på Landshypotek Bank. Ingrid Johansson, regionordförande, berättar om föreningens aktiviteter och utveckling under året inklusive ekonomi och förslag till utdelning 2018. Ulf Petersson, kundansvarig Landshypotek Bank, kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden.

Landshypotek Bank säkerställer tillsammans med sina kunder att det finns finansiering av svenska gårdar och att överskott i banken hålls inom näringen. I år förslås en utdelning på 153 miljoner kronor till medlemmarna, där 20,2 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna i regionen Småland m fl. provinser.

Mötet äger rum lördag den 17 mars på Hotel Skansen i Färjestaden.

Välkomna!

Läs mer om årets möten och spännande program här

För mer information kontakta:
Sofie Essayh, Kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070 2851363

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har cirka 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Prenumerera