Pressinbjudan till Landshypoteks regionmöten över hela landet

Report this content

Nästa vecka startar Landshypoteks årliga regionmöten. Medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlas – i år digitalt – på elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen och branschen, summera 2020 och blicka framåt. Under mötena presenteras resultatet och förslaget till medlemsutdelning i den medlemsägda banken.
 
Varje vår samlas medlemmarna i Landshypotek i regionmöten. Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda banken – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena ger också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk – där varje regionmöte även om de är digitala förhoppningsvis också ger en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i just den regionen.
 
Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.
 
Först ut bland årets regionmöten är Örebro, med start tisdag den 23 mars klockan 10. Tätt följt av Gotland klockan 14.
 
Här ser du tiderna för samtliga regionmöten:
 
Tisdag 23 mars
•    Kl. 10.00 Örebro 
•    Kl. 14.00 Gotland 
•    Kl. 18.00 Gävle-Dala 
 
Onsdag 24 mars
•    Kl. 14.00 Mälarprovinserna 
•    Kl. 18.00 Wermland
 
Torsdag 25 mars
•    Kl. 18.00 Mitt 
•    Kl. 14.00 Norr 
 
Måndag 29 mars
•    Kl. 14.00 Skåne 
•    Kl. 18.00 Småland m.fl. provinser
 
Tisdag 30 mars
•    Kl. 14.00 Väst (tidigare Älvsborg)
•    Kl. 18.00 Östgöta
 
Programmet i stort

I det gedigna mötesprogrammet varvas inslag om banken, föreningen och branschen i stort med lokala nedslag och röster. 
 
Välkommen
Den förtroendevalda ordförande i respektive Landshypoteksregion hälsar välkommen och reflekterar tillsammans med sin styrelse och medarbetare på Landshypotek om året som gått.Landshypotek Magasin En summering av året för lant- och skogsbrukaren med filmklipp och gäster.

Vad har präglat året?
Vad har varit frågorna för lantbrukaren, Landshypotek och det som påverkat lantbrukaren i offentligheten? Malin Svedberg och Martin Kihlberg, som till vardags arbetar på Landshypotek, leder Landshypotek Magasin, en studiosändning särskilt framtagen för Regionmötet.

Ägarnas regionmöte
Det formella regionmötet inleds med val av ordförande och stadgepunkter som alla deltagande medlemmar kan ta del av.

Hur har det gått för Landshypotek?

Per-Olof Hilmér, ordförande i den ekonomiska föreningen, och Per Lindblad, vd, berättar om ekonomi och utveckling i Landshypotek och förslaget till utdelning.

Frågestund
Möjlighet att ställa frågor till föreningens styrelse, bankledning och regionstyrelse. Representanter finns uppkopplade eller på plats – och är redo att svara på frågor.
 
Val till styrelserna för kommande året och eventuell motionsbehandling
Förtroendevalda i respektive styrelse och valberedningens förslag presenteras.
 
För mer information, frågor eller närvaro som gäst vid regionmöte:
Jonas Feinberg, presskontakt
Mobil. 070-349 24 10
E-post. jonas.feinberg@landshypotek.se 
 
Landshypotek Bank – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare och över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Prenumerera