Pressinformation: Fokus på lantbrukets ekonomi när Landshypotek är på plats på Borgeby Fältdagar

Report this content

På onsdag startar Borgeby Fältdagar, Sveriges största lantbruksmässa i fält. Landshypotek Bank öppnar tillsammans med Dina Försäkringar en gemensam yta för samtal om ekonomi, försäkringar och gården.

Mycket fokus är nu på ekonomin, samhällsekonomin i allmänhet och för Landshypotek och kunderna, lantbruksekonomin i synnerhet. När Landshypoteks medarbetare och förtroendevalda bjuder in till möten på Borgeby Fältdagar 28–29 juni är det därför givetvis med ekonomin i fokus. På torsdag publicerar Riksbanken sitt räntebeslut vilket gör intresset än större för många lantbrukare. Genom utlåningen och sammanställningar har Landshypotek aktuell känsla över ekonomiska läget bland landets lantbrukare.

Under dagarna:  

  • Banken bjuder in till flera korta livesamtal på en mindre monterscen om den ekonomiska situationen för lantbruket och räntelägets påverkan.
  • Med en gemensam monter med Dina Försäkringar gör banken det lättare att prata ekonomi, lån och försäkringar på ett och samma ställe.
  • I montern kan lantbruksföretagare träffa medarbetare och förtroendevalda i Landshypotek och samtala om läget i lantbruket och alla tänkbara frågor kring lantbrukets ekonomi och finansiering.
  • På plats är bl.a. Landshypotek Banks vd Per Lindblad samt affärschef inom jord & skog Stefan Malmström.

Dagliga live-samtal om lantbrukets ekonomi

Vid de återkommande kvartslånga livesamtalen kommer bl.a. att tas upp:

Med spaning på räntemarknaden

Hur påverkar räntemarknaden lantbruksföretagets ekonomi? Stefan Malmström, affärschef jord- och skog, leder samtalet med Åke Källström, ränteanalytiker på Landshypotek Bank.

Läget i lantbruket

Stefan Malmström, affärschef jord- och skog, samtalar med Filip Olsson, segmentschef för skog och lantbruk på Ludvig & Co.

Flera samtal kommer att hållas, bl.a. med Dina försäkringar. Tider och ämnen annonseras på skylt i montern.

Landshypotek träffar du i monter L61.

Schema för aktiviteter i montern

Onsdag

10.30 Solceller och batterilagring

Vad bör man tänka på vid installation av solceller? Vilka LBK-rekommendationer behöver följas för att din försäkring ska gälla? Hur ska batterilager placeras? Detta är några frågor som Torbjörn Andersson, Besiktningsman och skadeförebyggande insatser på Dina Försäkringar kommer besvara.

11.30 Med spaning på räntemarknaden

Hur kan räntemarknaden komma att påverka dig och ditt lantbruksföretag? I en tid med större osäkerhet vill vi dela vår kunskap om räntemarknaden. Stefan Malmström, affärschef jord och skog, leder samtalet med ränteanalytiker Åke Källström från Landshypotek Bank.

13.30 Läget i lantbruket

Stefan Malmström, affärschef jord & skog på Landshypotek Bank, samtalar med Filip Olsson, segmentschef skog och lantbruk på Ludvig & Co, om läget just nu och vad vi ser framåt – utveckla titel?

14.30 Med spaning på räntemarknaden

Hur kan räntemarknaden komma att påverka dig och ditt lantbruksföretag? I en tid med större osäkerhet vill vi dela vår kunskap om räntemarknaden. Stefan Malmström, affärschef jord och skog, leder samtalet med ränteanalytiker Åke Källström från Landshypotek Bank

15.30 Solceller och batterilagring

Vad bör man tänka på vid installation av solceller? Vilka LBK-rekommendationer behöver följas för att din försäkring ska gälla? Hur ska batterilager placeras? Detta är några frågor som Torbjörn Andersson, Besiktningsman och skadeförebyggande insatser på Dina Försäkringar kommer besvara.

Torsdag

10.30 Med spaning på räntemarknaden (samma förmiddag som Riksbankens räntebesked)
Hur kan räntemarknaden komma att påverka dig och ditt lantbruksföretag? I en tid med större osäkerhet vill vi dela vår kunskap om räntemarknaden. Stefan Malmström, affärschef jord och skog, leder samtalet med ränteanalytiker Åke Källström från Landshypotek Bank.

11.30 Solceller och batterilagring

Vad bör man tänka på vid installation av solceller? Vilka LBK-rekommendationer behöver följas för att din försäkring ska gälla? Hur ska batterilager placeras? Detta är några frågor som Torbjörn Andersson, Besiktningsman och skadeförebyggande insatser på Dina Försäkringar kommer besvara.

13.30 Solceller och batterilagring

Vad bör man tänka på vid installation av solceller? Vilka LBK-rekommendationer behöver följas för att din försäkring ska gälla? Hur ska batterilager placeras? Detta är några frågor som Torbjörn Andersson, Besiktningsman och skadeförebyggande insatser på Dina Försäkringar kommer besvara.

14.30 Läget i lantbruket

Stefan Malmström, affärschef jord & skog på Landshypotek Bank, samtalar med Filip Olsson segmentschef skog och lantbruk på Ludvig & Co om läget just nu och vad vi ser framåt – utveckla titel?

För mer information och intervjuer, kontakta:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – trygg finansiering av jord & skog sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Prenumerera