Resultat av undersökning: Närkeslätten – ett av Sveriges mest utsatta områden för vildsvinsskador

Report this content

Vildsvin p flt

Viltskador i allmänhet och vildsvinsskador i synnerhet är det som påverkade Sveriges lantbrukare mest förra året. De områden där skador från vildsvin var bland de vanligaste är slättbygderna i Uppland, Sörmland, Närke, Västergötland och Östergötland. Nästan hälften av lantbrukarna svarar där att de har drabbats av vildsvinsskador. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbrukare.

Närmare hälften (44 %) av Sveriges lantbrukare hade under 2020 kostnader orsakade av vildsvin. Ungefär lika många (fyra av 10) lantbrukare svarar att viltskador, t ex vildsvin, är det som påverkade deras företag mest det gångna året. Vildsvin är den i särklass vanligaste orsaken till skador på verksamheten – det svarar 3 av 4 lantbrukare som haft viltskador. De värst drabbade hade skador från 200 000 upp till 1 miljon kronor medan medelkostnaden per företag uppskattningsvis var 45 000 kronor.

– Även om typen av viltskador och omfattningen varierar över landet visar undersökningen att de som drabbas värst av vildsvin får omfattande skador. Det här är en växande utmaning som slår hårt mot många lantbruksföretagare, där brukare och markägare behöver samverka för en lösning, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Stora kostnader
I snitt orsakade vildsvinen kostnader för 45 000 kronor bland svenska lantbrukare under 2020. Det inkluderar skördebortfall, skador på maskiner, kostnader för reparationer och extraarbete. Lantbrukare med större arealer har större kostnader, i snitt 83 000 kronor. De lantbruksföretagare med störst skador hade kostnader från 200 000 kronor upp till 1 miljon kronor.

Blivit värre
Antalet lantbrukare i Sverige som svarar att viltskador, inklusive vildsvin, är den största påverkansfaktorn har ökat med ungefär 30 % jämfört med året innan (från 32 % av de svarande 2019 till 40 % 2020).

Stora delar av landet – både skogs- och slättbygder
Vildsvinsskadorna drabbar vidsträckta delar av Sveriges yta. Resultatet av undersökningen visar att de är allra vanligast i södra Sveriges skogsbygder – vilket omfattar stora delar av Jönköpings-, Kronobergs och Kalmar län, södra delarna av Östergötland samt norra Blekinge och östra delarna av Västergötland. Där svarar 66 % av lantbrukarna att de har kostnader orsakade av vildsvin. Därefter kommer slättbygderna i Uppland, Sörmland, Närke, Västergötland och Östergötland. 48 % av lantbrukarna svarar där att de har drabbats av vildsvinsskador. 

Om undersökningen
Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2020.

Resultatet bifogas (pdf).


Toppbild: Vildsvin på fält. Foto Göran Gustafsson/TT Nyhetsbyrån

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek Bank – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.