Snitträntorna för bolån i december: Landshypotek fortsätter utmana med konkurrenskraftiga bolåneräntor

Report this content

Under förra året förändrades räntorna kraftigt för landets bolånekunder. Samtidigt har Landshypotek Bank kunnat fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. De kunder som i december tog nya bolån eller villkorsändrade sina lån hos Landshypotek gjorde det till en snittränta på 3,26 procent.

Det visar den sammanställning av genomsnittliga bolåneräntorna som nu publicerats för lån under december månad. Snitträntan på 3,26 procent gällde för kunderna som under månaden tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 3-månadersränta. För lån med 2 års bindningstid var räntan hos Landshypotek i snitt 3,49 procent.

Trots den generella uppgång som präglat räntemarknaden har Landshypotek kunnat fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Banken har under hösten till och med vid ett flertal tillfällen sänkt räntorna för längre bindningstider.

– Det höga kostnadsläget gör att allt fler funderar över hur de kan minska utgifterna. Det känns bra att vi kan fortsätta vara ett attraktivt och stabilt alternativ som bolånebank för många som ser över sin boendeekonomi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Utmanar även med bättre sparräntor

Landshypotek har under hösten även utmanat med bättre sparräntor. Den senaste höjningen gjordes i början av december med hela 0,25 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,25 % från första sparkronan.

– Vi har under hösten sett en stor tillströmning av både nya och gamla kunder till våra sparkonton. Det är uppenbart att det finns ett ökat intresse för ett buffetsparande som ger bra ränta och samtidigt är tryggt och flexibelt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 220 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media