Standard & Poor´s bekräftar Landshypoteks starka rating

Ratinginstitutet Standard & Poor´s har beslutat att bekräfta Landshypoteks starka rating.

PRESSINFORMATION 2012-07-24

I december höjde Standard & Poor´s bolagsratingen för Landshypotek, från A- till A. Utsikterna bedömdes stabila. I ett nytt beslut har ratingen bekräftats.

Ratinginstitutet Standard & Poor´s kan efter en ny genomgång av verksamheten konstatera att Landshypotek har en stark marknadsposition, hög andel eget kapital och god lönsamhet. Riskerna i utlåningen till jord- och skogsbrukare bedöms som små.

-        Vi bygger ett allt starkare Landshypotek för att än bättre möta våra kunders behov. Det är glädjande att Standard & Poor´s bekräftar att vi är det starka kreditinstitut som jord- och skogsbrukare behöver, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Ratingen är viktig för villkoren i Landshypoteks upplåning och därmed i förlängningen för att kunna hålla konkurrenskraftiga villkor i utlåningen till medlemmarna.

Kontakt för ytterligare information och kommentarer:

Tomas Uddin, PR- och Informationschef: 08-459 04 08, 070-299 24 08
Björn Ordell, ekonomi- och finanschef, telefon: 08-459 04 07, 070-536 44 07

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare.
Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 57 miljarder kronor. Landshypotek har 110 medarbetare på 18 orter i Sverige.

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att Standard & Poor´s bekräftar att vi är det starka kreditinstitut som jord- och skogsbrukare behöver
Kjell Hedman, vd