Två nya ledamöter invalda i Landshypoteks styrelse i Skåne

Report this content

Bo-Göran Hansen och Håkan Magnusson har valts in som nya ledamöter i regionstyrelsen Landshypotek Ekonomisk Förening i Skåne. Stig Lundström omvaldes till ordförande. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

Stig Lundström, skogsbrukare i Sibbhult i Östra Göinge, fick förnyat förtroende av regionmötet att fortsätta som ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i Skåne.

På regionmötet valdes också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Två nya ledamöter valdes in i regionstyrelsen

Bo-Göran Hansen, 52, bor i Eslöv, äger och driver gården i grannkommunen Kävlinge. På gården, som varit i familjen i tre generationer, odlas spannmål, oljeväxter och potatis. Bo är utbildad i industriell ekonomi.

Håkan Magnusson, 59, lantmästare, registrerad och utbildad fastighetsmäklare med lång erfarenhet av agrara fastigheter. Bedrev under cirka 30 år lantbruk med gris och växtodling utanför Lund, har även varit styrelseledamot i Skånska Sparbanken. Bor i Simrishamn, skogsägare i Småland.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Skåne

Stig Lundström, Sibbhult, Östra Göinge (ordförande, omvald)
Conny Fagerström, Tollarp (omvald)
Eva Karin Olin Hempel, Vellinge
Marianne Andersson, Trelleborg (omvald)
Peter Knutsson, Påarp (omvald)
Bo-Göran Hansen, Kävlinge (nyvald)
Håkan Magnusson , Simrishamn (nyvald)

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin

Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Prenumerera