Ulf Ohlsson omvald till ordförande för Landshypotek Väst

Report this content

Ulf Ohlsson, lantbrukare från Kungsbacka, blev omvald till ordförande i styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Väst. Regionmötet  beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

På regionmötet valdes även representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning, som också  presenterades på mötet, är 157 miljoner kronor på nationell nivå, vilket fastställs på stämman den 28 april.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Väst

Ulf Ohlsson, Kungsbacka (ordförande, omval)
Anders Wallskog, Töreboda (omval)
Håkan Östlund, Kungälv (omval)
Malin Brättemark, Vara
Malin Indebetou, Hjo (omval)
Peter Tagesson, Ulricehamn
Roland Höckert, Lidköping
Tomas Andersson, Falkenberg (omval)

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin

Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Prenumerera

Media

Media