Affärsvärldenfonden fusioneras in i Lannebo Sverige

Affärsvärldenfonden, som idag förvaltas av fondbolaget Lundmark & Co Fondförvaltning AB, fusioneras med aktiefonden Lannebo Sverige. 

Affärsvärldenfonden, som idag förvaltas av fondbolaget Lundmark & Co Fondförvaltning AB, fusioneras med aktiefonden Lannebo Sverige. Fusionen är bland annat föranledd av att fondförmögenheten är för liten för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv förvaltning. Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond med goda historiska förvaltningsresultat och bra förutsättningar för goda framtida resultat för andelsägarna. Fusionen beräknas träda i kraft den 30 november 2018.

”Andelsägarna i Affärsvärldenfonden hamnar genom fusionen i en bra fond med skickliga förvaltare och en stark förvaltarorganisation bakom sig. Transaktionen görs också mot bakgrund av att vi gillar och gärna hjälper tidningen Affärsvärlden”, säger Martin Öqvist, VD, Lannebo Fonder.

”Affärsvärldenfonden har haft en jättebra avkastning i år och goda inflöden. De ändrade reglerna inom PPM kräver dock en större fondförmögenhet än vad Affärsvärldenfonden har i dagsläget, vilket gör att en fusion är en bra lösning”, säger Håkan Lundmark, VD och förvaltare Lundmark & Co Fondförvaltning AB.

”Vi är stolta över Affärsvärldenfonden och har ett mycket bra samarbete med förvaltaren Håkan Lundmark. Men nu är det rätt läge att ett stort och välrenommerat fondbolag som Lannebo tar över”, säger Affärsvärldens chefredaktör Erik Wahlin.

Vid frågor kontakta:
Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder, 08-5622 5200, e-post: martin.oqvist@lannebo.se
Håkan Lundmark, VD Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 08-21 44 36, e-post: hlundmark@lundmarkfonder.se
Erik Wahlin, Chefredaktör Affärsvärlden, 08-796 65 00, e-post: erik.wahlin@affarsvarlden.se

Om oss

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 40 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Prenumerera