Citat

När vi väl identifierat ett intressant företag träffar vi ledningen och gör en grundlig bolagsanalys som även inkluderar hållbarhetsanalys. Inget lämnas åt slumpen.
Karin Haraldsson, förvaltare Lannebo
En viktig del i vår roll som aktiva förvaltare är att så ofta som möjligt träffa bolag för att lära oss mer och få en uppfattning om hur verksamheten utvecklas.
Peter Lagerlöf, förvaltare Lannebo
Som fristående fondbolag är vi beroende av en stark relation till våra distributörer. Våra fonder säljer sig inte av sig själv, utan vi måste kontinuerligt vara i topp i allt vi gör för att kunna bibehålla vårt starka förtroende på marknaden. Det jobbar vi stenhårt för!
Daniel Sundqvist, Lannebos försäljning- och marknadschef
»Vi har en tydlig investeringsfilosofi om att genom äkta aktiv förvaltning skapa långsiktigt hög, riskjusterad avkastning. Vikten av en hög riskmedvetenhet blir extra tydlig vid stora svängningar på aktiemarknaden.«
Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder
För att konkretisera urvalet bland företag som gör verklig skillnad har vi identifierat tre huvudområden: företaget ska verka för ett mer hållbart liv, ett friskare liv eller vara världsförbättrare. Vi har ett stort nätverk och förlitar oss delvis på egen screening och ett snabbt fotarbete. Här måste vi också poängtera vilken stor fördel det är med aktiv förvaltning som ju innebär att vi har en djup kunskap om våra investeringar via vårt omfattande analysarbete
Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf
Vi lever med att förvalta fonder och det förtroende vi fått. Samtidigt som uthållighet och viss envishet är viktigt måste man också vara ödmjuk och kunna inse när man har fel. Men historiskt har vi haft fler rätt en fel samtidigt som våra stora positioner bidragit väl, det arbetar vi för att fortsätta lyckas med.
Martin Wallin, förvaltare Lannebo Sverige Plus
Vi ska inte låta oss påverkas för mycket av allmänt brus i marknaden. Därför ser vi det som viktigt att vi har förståelse för de investeringar vi gör. När något går fel i en placering kan vi med större sannolikhet förstå anledningen bakom och därefter ta ett mer rationellt beslut.
Robin Pettersson, förvaltare Lannebo Sverige Plus
På både fem och tio års sikt har Norden gått klart bättre än Europa och Världen.
Peter Lagerlöf
Med hela Norden som placeringsmöjlighet får man möjlighet till exponering mot branscher som inte finns på den svenska börsen. En annan fördel är att konjunkturcykeln ofta är osynkroniserad mellan de nordiska länderna eftersom näringslivsstrukturen är väldigt olika. Det gör att man kan minska den samlade konjunkturrisken i en nordisk fond.
Peter Lagerlöf, förvaltare Lannebo Nordic Equities
”Jag ser fram emot att komma tillbaka till en bransch där jag började min karriär och som alltid legat mig varmt om hjärtat. Lannebo har ett starkt varumärke, bra människor och en förvaltning med hög kvalitet, vilket gör detta styrelsearbete extra inspirerande.”
Helena Levander, nytillträdd styrelseledamot, Lannebo Fonder
I vår boutique-miljö är varje förvaltares enskilda insats avgörande och jag är angelägen om att skapa bästa möjliga förutsättningar för fundamental analys och stock picking.
Martin Öqvist, VD, Lannebo Fonder
Stark företagsledning, ledande marknadsposition, växande marknad och stabila marginaler är några av de parametrar vi tittar på.
Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard, förvaltare Lannebo Europa Småbolag.