Att göra skillnad

Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder

Dagens Industri (6 oktober 2017) lyfter en undersökning av pensionsförmedlaren Söderberg & Partners som drar slutsatsen att marknadsklimat ofta påverkar huruvida aktiv förvaltning levererar högre avkastning än passiv förvaltning. Därtill konstateras att långt ifrån alla aktiva förvaltare överträffar index men att det lönar sig att leta upp enskilda aktiva förvaltare som ofta lyckas. I anslutning till undersökningen listas fondvinnarna på tio års sikt och Lannebo Fonder är enda fondförvaltaren som har fonder i topp i samtliga valda kategorier (Sverigefonder, svenska småbolag samt blandfonder*).

Det händer rätt ofta att jag får frågor om vad som skiljer Lannebo Fonder från andra förvaltare. Hur kan vi visa en så bra utveckling över tiden? Vilka är framgångsfaktorerna?

Hos oss sitter svaret bokstavligen talat i väggarna. Vi är en oberoende och entreprenörsdriven organisation, och detta påverkar allt vi gör. Vi får inte våra kunder automatiskt för att vi ingår i en stor bankkoncern. Vi måste hela tiden få kunderna att välja oss. Internt säger vi att hela vår affärsmodell bygger på tre P:n – performance, performance, performance.

Så har det varit ända sedan starten år 2000 när Anders Lannebo bröt sig loss från Robur för att tillsammans med några kolleger starta eget. De drevs av att göra skillnad och att hitta nya sätt att arbeta på. Den andan är något som fortfarande sitter djupt förankrad i vårt bolag. Vi sneglar inte på andra, vi vill leda utvecklingen inom valda områden.

Vi ger våra förvaltare stort ansvar. Det finns inga förvaltningskommittéer eller strukturer som skapar ängslighet och onödig byråkrati som gör att beslut hamnar i mittfåran. Självständighet, långsiktighet och riskmedvetenhet är våra nyckelord. Det innebär att vi förvaltar koncentrerade portföljer och att vi bildar oss en tydlig uppfattning om varje bolag innan vi investerar och att vi vill äga det under lång tid. Fokus i vår förvaltning är bolag, vi investerar i bolag vars aktier vi tycker har en bra potential i förhållande till de risker som är kopplade till investeringen.

Vi vet att människor gör skillnad, därför tror vi också på aktiv förvaltning. Vi gör därför våra egna analyser av bolagen som vi investerar i. Vi sitter i valberedningar och tar ägarkontakter och driver fram förändringar. Här finns också den stora skillnaden mot algoritmstyrda fonder och passiv indexförvaltning. De baseras på bolagens marknadsvärde och tar varken hänsyn till rimligheten i värderingen eller till bolagens fundamenta. Jag är glad att skillnaderna mellan äkta aktiv och passiv förvaltning är tydliga. Och jag är glad att vi levererar långsiktigt värde till våra andelsägare genom vårt sätt att arbeta.

Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder


*Fondvinnare på tio års sikt listade i Dagens Industri med källhänvisning till Morningstar:
Lannebo Sverige 130 procent (plats 7 i kategorin)
Lannebo Småbolag 229 procent (plats 3 i kategorin)
Lannebo Mixfond 118 procent (plats 2 i kategorin)

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Taggar:

Om oss

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 40 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Prenumerera

Media

Media