Lannebo lanserar ny fond: Lannebo Teknik Småbolag

Report this content

Med hela världen som möjlig spelplan ska Lannebo Teknik Småbolag investera i små teknikdrivna tillväxtföretag. 

Den 7 november lanserar Lannebo den nya fonden Lannebo Teknik Småbolag. Fonden kommer att investera i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar. Fonden har en tematisk strategi och inga geografiska begränsningar utan kan investera i intressanta bolag var som helst i världen.
”Att fokusera på småbolag ligger i Lannebos DNA. Nu tar vi vår framgångsrika strategi ut i världen. Vår tids viktigaste innovationer sker i alla världsdelar”, säger Johan Nilke, förvaltare av Lannebo Teknik Småbolag. 

Från och med den 24 oktober inleder Lannebo en bookbuilding-kampanj tillsammans med Avanza där sparare får möjlighet att investera i fonden innan den har startat. På så sätt blir det möjligt även för privatpersoner att vara med från den absolut första dagen. 
 ”Det är ett spännande sätt att starta på. Vi tror att man måste våga tänka annorlunda för att lyckas med investeringar. Vi är ett helt oberoende fondbolag som alltid gått vår egen väg”, säger Martin Öqvist, vd för Lannebo Fonder.  

Johan Nilke har tidigare bland annat förvaltat fonden Öhman Global Growth och förvaltar Lannebo Vision. I teamet ingår även Helen Broman som tidigare bland annat varit analytiker för Lannebo Microcap och Lannebo Nanocap.
”Efter att ha analyserat små tillväxtföretag på den nordiska marknaden känns steget naturligt att nu tillämpa samma metoder på en global marknad”, säger Helen Broman, förvaltare av Lannebo Teknik Småbolag. 

Liksom Lannebos övriga fonder ligger fundamental analys och aktiv förvaltning till grund för investeringsbesluten. Lannebo Teknik Småbolag kommer utöver detta också att arbeta med att identifiera och investera i tillväxtteman. Vid starten är de teman som ligger i fokus: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering.

I samband med lanseringen av Lannebo Teknik Småbolag kommer fonden Lannebo Vision att byta namn till Lannebo Teknik för att tydligare visa fondernas släktskap. Lannebo Vision har ett förvaltat kapital på 3,9 miljarder. Johan Nilke och Helen Broman kommer tillsammans att förvalta både Lannebo Teknik Småbolag och Lannebo Teknik.

Viktor Ström
Kommunikationsansvarig
+46(0)73 069 67 12
viktor.strom@lannebo.se

Johan Nilke
Förvaltare
+46(0)70 872 51 35
johan.nilke@lannebo.se

Helen Broman
Förvaltare
+46(0)70 750 23 37
helen.broman@lannebo.se

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 78 miljarder kronor förvaltat i 18 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000. Antal anställda: 43

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Media

Media