Utmärkelse: Årets nykomling!

Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se utser Lannebo Europa Småbolag till Årets nykomling 2017! Fonden hade en årsavkastning på 27,4* procent.

Lannebo Europa Småbolag lanserades i oktober 2016 och förvaltas av Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard med lång erfarenhet inom aktiv förvaltning med fokus på småbolag i Europa. Under 2017 hade fonden en avkastning på 27,4* procent, vilket är fem procentenheter bättre än jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Index.

Årets Fonder utses genom en granskning av 1 800 fonder. Det som bedöms är den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

Motiveringen lyder:

”En fond vars förvaltare erhållit utmärkelser av oss vid två tillfällen tidigare, som numera bytt huvudman, lanserade samma förvaltningskoncept hösten 2016. Fonden har lyckats mycket väl med sitt förvaltningsresultat även under 2017. Denna fond placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Europa. Vi ser med spänning fram emot att följa radarparets framgångsrika förvaltningsstrategi och utser härmed fonden till Årets Nykomling.”
 

Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard, hur förklarar ni fondens starka uppgång?
- 90 procent av vår överavkastning kommer från stockpicking (handplocka aktier) så det är ingen enskild sektor som har stått för avkastningen. Vi har en mycket strukturerad process för hur vi långsiktigt väljer aktier. Även vår säljdisciplin är mycket strikt, säger Carsten Dehn.

- En viktig delförklaring är att vi undviker minor, tillägger Ulrik Ellesgaard.
 

Fondmarknaden.se har 1803 fonder i sitt utbud och utser Årets Fonder inom elva kategorier.

- En tydlig insikt är att det i våra elva kategorier med potential att vinna endast återfinns aktivt förvaltade fonder. Indexfonderna lyser med sin frånvaro, trots att de jämförs med samma förutsättningar, säger Mikael Tjäder, VD för Fondmarknaden.se

 

Läs mer om Lannebo Europa Småbolag i den senaste månadsrapporten eller på lannebofonder.se

* Fondens startdatum var 2016-10-17. Avkastning sedan start (per 2017-12-31) 24,7 procent. Jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Index 27,3 procent (2016-10-17 till 2017-12-31).

 

 

Lannebo Fonder är ett fristående fondbolag med uttalat fokus på aktiv förvaltning. Bolaget, som grundades 2000, baserar investeringsstrategin på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi förvaltar aktivt 66 miljarder kronor i sammanlagt 16 fonder. Lannebo Fonder är ett självständigt bolag där ägarna är aktiva i bolaget. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Hösten 2016 invigdes också en filial i Köpenhamn ifrån vilken vi förvaltar aktiefonden Lannebo Europa Småbolag. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebofonder.se

Taggar:

Om oss

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 40 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Årets Fonder utses genom en granskning av 1 800 fonder. Det som bedöms är den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen. Lannebo Europa Småbolag blev Årets nykomling 2017!
Twittra det här