Webb-TV: Peter Lagerlöf kommenterar kvartalsrapporter och bred ekonomisk uppgång

Rapportperioden är i full gång. Förvaltare Peter Lagerlöf poängterar att den breda ekonomiska uppgången reflekteras i många bolagsrapporter för tredje kvartalet 2017.

I Ekonomi- och Finansnyheterna presenterar Peter Lagerlöf statistik över en snabbt växande BNP på bred front. Han konstaterar att ingen av världens 45 största ekonomier har sjunkande tillväxt; det har inte skett sedan år 2006. Detta återspeglas i många av rapporterna som nu kommer för det tredje kvartalet 2017. Den starka konjunkturen är dock reflekterad i värderingen av börsen och Peter Lagerlöf menar att det kan bli svårt att motivera stor potential i aktier på så höga nivåer. Samtidigt konstaterar han att exempelvis nordisk verkstad sannolikt kommer att ha stark marknadstillväxt det kommandet året, kring 10 procent, vilket enligt honom kan motivera köp av aktier i just nordisk verkstad.

Peter Lagerlöf förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Flexibel och fond-i-fonden Lannebo Komplett. Fonderna är aktivt förvaltade vilket innebär att varje investering baseras på förvaltarens analys och egna uppfattning av bolaget och aktien utifrån ett långsiktigt investeringsperspektiv i förhållande till risk.

Taggar:

Om oss

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största oberoende fondbolag med cirka 70 miljarder kronor förvaltat i 17 fonder. Investeringsstrategin är baserad på aktiv förvaltning med uttalat fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi. Grundat: år 2000.Antal anställda: 40 Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebo.se

Prenumerera