8 av 10 öppnar orangea kuvertet men få har full koll på helheten

Drygt 80 procent brukar öppna och läsa sitt orangea kuvert. Intresset ökar med stigande ålder och något fler kvinnor än män tittar på innehållet. Samtidigt uppger 42 procent att det är svårt att förstå helheten kring sin pension. Endast 13 procent uppger sig ha full koll. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Drygt åtta av tio svenskar öppnar och läser eller kollar igenom det orangea kuvertet som skickas ut med start den här veckan och fram till vecka 12. Endast 8 procent slänger det eller ser ingen anledning att läsa innehållet.

Brukar du öppna och läsa igenom det orangea kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut?

Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-45år 46-60 år 61-69 år
Ja, jag läser det alltid 39% 39% 40% 21% 33% 48% 64%
Ja, jag kollar lite snabbt 44% 41% 46% 44% 53% 41% 29%
Lägger undan det för att läsa senare 7% 7% 7% 9% 7% 6% 2%
Nej, brukar slänga det 4% 5% 3% 8% 3% 3% 1%
Nej, ser ingen anledning att läsa det 4% 6% 1% 8% 2% 2% 3%
Vet inte 3% 3% 3% 11% - 1% 1%

– Det är förvånande att så många öppnar och läser sitt orangea kuvert. Till och med i åldersgruppen 18-29 år är det 65 procent som tittar på sin pensionsprognos. Det visar att de flesta förstår att det är viktigt med pensionen och att intresse finns för att sätta sig in vad inkomsten kan bli som pensionär, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark. 

Samtidigt visar undersökningen att hela fyra av tio anser att det är svårt att förstå helheten kring sin framtida pension. Det är först bland personer som är över 60 år som andelen som tycker det är svårt minskar.

Vad tycker du är svårast att förstår kring din pension?

Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-45 år 46-60 år 61-69 år
Helheten 42% 41% 43% 44% 43% 44% 34%
Avtals- eller tjänstepensionen, (pensionen från arbetsgivaren) 5% 5% 5% 6% 5% 3% 7%
Allmänna pensionen, (pensionen från staten) 2% 2% 3% 3% 1% 2% 3%
Hur jag bäst ska spara själv 16% 14% 18% 15% 21% 18% 6%
Inget, jag har full koll 13% 15% 10% 4% 7% 13% 36%
Orkar inte sätta mig in i 17% 16% 17% 20% 19% 15% 9%
Annat, nämligen 2% 3% 1% 3% 2% 2% 2%
Vet inte 3% 3% 3% 5% 2% 3% 3%

– Att förstå helheten kring sin pension verkar vara det svåraste att få grepp om. På minpension.se går det att se helheten men det blir svårare i framtiden, eftersom eget pensionssparande inte kommer att sammanställas på samma sätt som tidigare. Det gäller att själv öronmärka sitt sparande på exempelvis ISK eller kapitalförsäkring och att hålla det kapitalet avskilt från sitt övriga sparande. Viktigt är också att kolla om man får tjänstepension från sin arbetsgivare. När orangea kuvertet kommer så är det ett bra tillfälle att se över hela sin pension. fortsätter Elisabeth.

Sju tips när det orangea kuvertet kommer:

  • Tänk på att det enbart är den allmänna pensionen, den del som kommer ifrån staten, som visas i kuvertet. Troligen har du även en tjänstepension som betalats av din arbetsgivare, men alla har inte det.
  • Gå in på minpension.se för att få en sammanställning över hela din pension som betalats in hittills. Där kan du göra en prognos över hur mycket pension du kan få totalt Från alla tre delarna - den allmänna pensionen, tjänstepensionen (avtalspensionen) och ditt privata pensionssparande.
  • Har du inte tjänstepension (avtalspension) som betalas av din arbetsgivare är det viktigt att du själv pensionssparar. Försök även få kompensation av arbetsgivaren i form av högre lön. En annan möjlighet är att löneväxla.
  • Titta på dina placeringar i premiepensionen. Är du nöjd eller vill du byta placering? Byte av fonder gör du lätt på pensionsmyndigheten.se.
  • De flesta behöver även spara privat till sin pension. Ett sparande på investeringssparkonto eller kapitalförsäkring är ett bra alternativ nu när det avdragsgilla pensionssparandet har slopats.
  • Har du många år kvar innan pensionen kan prognosen förändras relativt mycket. Men ju närmare pensionen du kommer desto bättre stämmer siffrorna.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 41969

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.