Dela

Kontakt

 • Länsförsäkringar
  Tegeluddsvägen 11-13 106 50 Stockholm
  08-588 418 50
  http://www.nyhetsrum.lansforsakringar.se
 • Citat

  – Det kan ju låta väl enkelt att säga att det allra viktigaste är att vi vågar prata om ohälsa, men nu visar undersökningen att det är viktigare än man kan tro. Man upplever att ohälsan blir mer accepterad ju mer man pratar om den. Om vi kan prata om saker som skaver eller att vi inte alls mår bra, underlättar det för ens närmaste hemma och på jobbet att kunna agera om det behövs. Ibland är också ”att lätta sitt hjärta” en nyckel till att ställa om till ett mer balanserat liv. Det är ett också ett viktigt verktyg för att få till en god arbetsmiljö. Det är ju välmåendet och friskfaktorerna vi alla vill komma fram till.
  Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
  En enda julgran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra fulla maskiner tvätt, eller för att driva en kombinerad kyl och frys i nästan tre veckor
  Johan Litsmark, naturskadespecialist Länsförsäkringar
  Felaktigt tillverkad hemelektronik kan ge allvarliga konsekvenser och alla former av batterier, laddare och led-lampor som julbelysningen högaktuella
  Tomas Ekman
  – Det är lättare att vända en negativ spiral, förbättra sitt mående och slippa bli sjukskriven om man får hjälp och stöd snabbt. Arbetsgivaren bör vara med och stötta oavsett anledning till ohälsan. Det kan till exempel ske med hjälp av företagshälsovård eller att de omfattas av en sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster. Båda kan vara viktiga komplement till den offentliga vården
  Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
  – Idag ser vi höga nivåer på sjukskrivningar, och den vanligaste förklaringen till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa, även i de yngre åldersgrupperna. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Studier från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är det som år 2030 kostar mest inom sjukvården, även globalt. Det drabbar individer, företag och samhällsekonomin hårt om vi inte vänder skutan nu.
  Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
  – Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och den ligger dessutom bakom ökningen av långa sjukskrivningar. Vi behöver ta den psykiska ohälsan på allvar och kunna prata öppet om den på våra arbetsplatser. Målet måste förstås vara att det inte ska vara någon skillnad alls i hur man som arbetsgivare ser på psykisk och fysisk ohälsa, eller vilka insatser man gör för att hjälpa den drabbade på jobbet.
  Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
  Om alla stängde av huvudkranen skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt
  Peter Bratt, Länsförsäkringar
  Vi rekommenderar att installera spårsändare på båtmotorn
  Klas Evensen, Länsförsäkringar AB
  – Om man inte kan vara öppen med när man mår psykiskt dåligt på jobbet är risken stor att man väntar tills det gått alldeles för långt. Då ökar också risken för långtidssjukskrivning. Det är mycket olyckligt
  Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
  Jag tror att vi kan lära oss mycket av sydeuropéerna och helt enkelt ta det lugnare när det är som varmast på sommaren
  Pär Holmgren, naturskadespecialist
  Med Toyota som partner, som är duktiga på innovation, paketering och starka inom hållbarhetsområdet kommer vi att stå ännu bättre rustade för att förstå dessa nya behov och kunna fortsätta erbjuda relevanta försäkringslösningar.
  Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar Stockholm
  Samtidigt som vi snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa den globala uppvärmningen, måste samhället klimatanpassas. Hållbarhetsfrågorna behöver ligga till grund för alla beslut kring framtida samhällsutveckling och stadsplanering
  Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar
  – Vi har i grunden ett bra och stabilt pensionssystem, men ett allt större ansvar för den framtida pensionen har skjutits över på individen och arbetsgivaren. Det gäller att vara medveten om hur olika val man gör under livet påverkar pensionen. Vi ser att fler kvinnor oroar sig över om de kommer att klara sig på den framtida pensionen. Det kan bland annat ha att göra med lägre lönenivåer, att fler kvinnor jobbar deltid när barnen är små och att kvinnorna lever längre än männen. Kvinnor har också högre etableringsålder än män på arbetsmarknaden, vilket påverkar livsinkomsten och därmed pensionen.
  Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar
  Vårt mål är att cykelhjälmen blir lika självklar för cyklister som bilbältet är för bilister
  Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
  Många motorcyklister är ringrostiga efter att inte ha kört på många månader och bilisterna har under vintern glömt bort att uppmärksamma motorcyklar i backspegeln. Det är inte någon bra kombination
  Maria Wedin, trafiksäkerhetssexpert Länsförsäkringar
  Enligt utfallet av den här granskningen så är fredagen den 13 mer som en turdag
  Susanne Fagerberg, skadespecialist Länsförsäkringar
  Vi ser att psykisk ohälsa ökar på arbetsplatser och nästan varannan arbetsgivare, oavsett kön, upplever att de inte har kompetens att hantera frågorna. Arbetsmiljöföreskrifterna ska bland annat förebygga risken att ohälsa uppstår på grund av den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön och därför är det väldigt viktigt att småföretagen känner till föreskrifterna. De är en stor hjälp i att förbättra arbetsmiljön vilket vi ser behövs på många arbetsplatser idag.
  Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg Länsförsäkringar
  – Jag tror att många har svårt att få en bra överblick för att kunna ta välgrundade beslut om hur man ska planera uttaget av sin pension. Förutom att pensionsutbetalningarna kommer från flera olika håll så ser jag också andra faktorer som gör frågan ännu mer komplex. Det faktum att vi bli friskare och lever längre talar för att bli pensionär senare och välja livsvarig eller längre utbetalningstid. Samtidigt så har morgondagens pensionärer sannolikt kvar en del bostadslån och barnen bor kvar hemma längre. Det talar för behov av större pensionsutbetalningar i början. För blivande pensionärers skull vore det en välgärning om vi får mer samordning och harmonisering av såväl den allmänna som övriga pensionen när det gäller pensionsutbetalningar. På så sätt kan kommande pensionärer själva ta makten över sin pension
  Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar AB
  Vår undersökning visar att mer än varannan chef i de mindre företagen anser sig sakna kompetens att ta hand om psykisk ohälsa. Det är mycket oroande med tanke på att sjukskrivning kan ha har sin grund i arbetslivet. Och har en medarbetare det besvärligt på hemmafronten är det extra betydelsefullt att jobbdelen fungerar bra, så att den totala påfrestningen inte blir för stor.
  Kristina Ström Olsson
  Det är inspirerande att sitta i juryn och välja bland alla nominerade duktiga kandidater till priset bland dem som arbetar inom de gröna näringarna
  Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping och juryns ordförande
  Det vanligaste är att äga en båt med utombordsmotor, i vår statistik står de för cirka 70 procent av de försäkrade båtarna och segelbåtarna står för cirka 11 procent
  Klas Evensen, Länsförsäkringar
  väljer bort den livsvariga utbetalningen eftersom man vill ha pengarna medan man fortfarande är pigg eller så vill man ha så lite förändring som möjligt mot när man arbetade. Samtidigt lever vi längre och blir allt friskare vilket talar för att pensionen behöver räcka länge och att längre utbetalningstider är att föredra.
  Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
  – Det här kan förstås vara problematiskt. Att det händer någon enstaka gång är för det mesta ingen fara, men när det sätts i system kan det få allvarliga konsekvenser. Det skapar stress för dem som får ta hand om extra arbetsuppgifter, vilket är olyckligt då just stress är en av vanlig orsak bakom sjukskrivning
  Kristina Ström Olsson., Hälsostrateg
  – När nu arbetsgivarnas ansvar ökar ytterligare har chefen en viktig roll att fylla. Arbetsmiljön är viktig för att förebygga ohälsa och eventuell sjukskrivning. Viktiga parametrar för en arbetsgivare att jobba med är bland annat tydliga förväntningar och delaktighet. I en tidigare undersökning vi gjorde såg vi också att en viktig friskfaktor är balans mellan privatliv och arbetsliv.
  Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg Länsförsäkringar
  Om du tittar bort från vägen i två sekunder i 40 km/h hinner bilen rulla 22 meter – eller 50 meter om man kör 90 km/h.
  Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert, Länsförsäkringar
  Att minska antalet skadade och dödade i trafiken är målet med Länsförsäkringars omfattande satsning på forskning kring oskyddade trafikanter. Studien om cykel och alkohol ger oss bättre kunskap om vilka informationsinsatser som behövs
  Mari Sparr,Länförsäkringars forskningsfond
  – Det blev ett bra år för våra fondförsäkringskunder, genomsnittskunden har sett sina placeringar stiga med cirka åtta procent. Vi har sett att intresset att se över sina placeringar har ökat hos våra kunder, vilket avspeglar sig i ökningen av antalet fondbyten och volymerna som kunderna omplacerar. Vi ser också att männen står för dubbelt så många fondbyten som kvinnorna, samtidigt som de hamnar på samma snittavkastning på sitt pensionssparande. Det är generellt viktigt att se över sitt pensionssparande regelbundet.
  Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringars fondlivverksamhet.
  – Vi ser tydligt hur de kunder som är aktiva följer trenderna på marknaden och agerar. I oktober och november gjordes 32 respektive 3 procent fler fondbyten än månaden innan och i år har antalet fondbyten ökat med 15 procent jämfört med 2016. Det är positivt om kunderna ser över sina placeringar löpande samtidigt ska man inte glömma att pensionssparande är långsiktigt. Det är därför viktigt att planera sitt sparande utifrån riskvilja och placeringshorisont, säger Jim Rotsman.
  Jim Rotsman, produktchef inom fondlivverksamheten Länsförsäkringar
  Det startas många tusen småföretag varje år i Sverige, och vi vill med vår försäkring ge den ekonomiska trygghet som är så viktig i uppstartsperioden
  Ann-Christin Lindholm, projektledare Länsförsäkringar
  Med dubbdäck får du ett bra grepp i snö och is. Kanske känns cykeln aningen tyngre men ökad säkerhet väger tungt i vågskålen
  Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
  De fyra hjulen ger ett falskt intryck av stabilitet, vältrisken med dessa tunga fordon är stor, samtidigt som de snabbt kan komma upp i höga farter
  Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
  Under de sju år vi har haft tävlingen har vi slagits av hur många drivande personer som lägger ner själ och hjärta i sin verksamhet och bygden de bor i. Nu är det dags att hitta 2018 års vinnare och vi behöver hjälp att hitta dem
  Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping
  De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet med huvudkranen
  Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar
  Genom att sänka farten något kan vi bidra till att minska antalet viltolyckor
  Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
  – Oavsett om du driver eget eller inte så är tjänstepensionen viktig att ordna med så tidigt som möjligt. Företagare gynnas dessutom av skatteregler kring denna typ av sparande. Också viktigt att tänka på är att ta ut en ordentlig lön för att på så sätt tjäna in till den allmänna pensionen. Dessa två delar av pensionen ökar chanserna för småföretagare att kunna njuta av livet som pensionär
  Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
  Försäkring är ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna globalt via FN och de initiativ vi skrivit under
  Ann Sommer, vd Länsförsäkringar Sak
  Vi rekommenderar att installera spårsändare på motorn.
  Klas Evensen, marknadsansvarig båt, Länsförsäkringar
  – Eftersom alla företag har olika behov har vi flera lösningar för tjänstepension. Alla har dock en sak gemensam – du får en bra tjänstepension som du kan känna dig trygg med. Den nya tjänsten gör att egenföretagare snabbt kan komma igång med ett bra försäkringsskydd som gäller vid långvarig sjukdom eller olycksfall och gör det enkelt att starta pensionssparandet
  Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
  – En fördel med det avdragsgilla pensionssparandet var att pengarna var låsta till du var 55 år. Idag är det viktigt att yngre förstår att de måste spara långsiktigt och inte frestas att använda pengarna till annat, vilket kan bli svårt vid oförutsedda händelser i livet. Samtidigt tror jag att andelen personer som uppger att de nallat från sitt pensionssparande kommer att öka i framtiden. Dessutom kan det finnas sparare idag som inte riktigt vill erkänna uttag utan ser det mer som ett lån som ska betalas tillbaka.
  Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.
  –Vi vet sedan tidigare att var tredje småföretagare saknar avsättningar till tjänstepension och att det är vanligare i vissa branscher där dagens unga arbetar. Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen som kommer att betalas ut, och därför måste man se till att arbetsgivaren betalar in eller att betala in själv om man driver eget. Företagare ska också se till att ta ut en ordentlig lön för att på så sätt tjäna in till allmän pension. Det här är en förutsättning för att själv kunna välja tidpunkt när man ska sluta arbeta.
  Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar
  Testmetoden vi använt är utvecklad för att bättre efterlikna en vanlig cykelolycka. Istället för att släppa hjälm och krockhuvud rakt ner i backen så släpps de mot en sned yta på tre olika sätt.
  Maria Wedin, trafikskadeexpert Länsförsäkringar
  Fler kunder frågar vilken hjälm de ska välja och vilken som ger det bästa skyddet. Därför har vi genomfört testet och då valde vi att använda oss av framtidens testmetod
  Maria Wedin, trafikskadeexpert Länsförsäkringar
  För Länsförsäkringar får det här samarbetet flera positiva effekter, vi blir mer proaktiva i vårt arbete med att minska utsläppen, vi får färre trafikskador och deltagarna får bättre hälsa
  Niklas Huss, innovationschef Länsförsäkringar
  – Att förhindra att folk blir sjuka av jobbet tycker vi är något som ska vara en naturlig del i chefernas och arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete. Vi måste våga prata om och agera vid arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa, och det finns god hjälp av få när det gäller det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, säger Kristina Ström Olsson.
  Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
  – Efter att avdragsrätten för pensionssparande slopades för de flesta, finns en risk att man inte vet hur man ska spara och därför struntar i det istället. I undersökningen pekar en del specifikt på det som orsak till att man inte sparar privat idag.
  Elisabeth Hedmark privatekonom Länsförsäkringar
  En titt i vår statistik visar att den genomsnittliga båtägaren är född 1959, det gäller både för segelbåt- och motorbåtsägare. Det vanligaste är att äga en båt med utombordsmotor, i vår statistik står de för cirka 70 procent av de försäkrade båtarna och segelbåtarna står för cirka 11 procent
  Klas Evensen, Länsförsäkringar
  En vanlig missuppfattning är att olycksfallsförsäkring ingår i hemförsäkringen.
  Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
  – Till viss del är oron befogad. Beräkningar visar att många av framtidens pensionärer kommer att få en betydligt lägre pension än sin slutlön. Men genom att förstå vad som påverkar pensionen går det att minska oron genom att fatta medvetna beslut och påverka sin framtida pension. Om man har lång tid kvar till pensionsdagen är det ofta stora belopp det handlar om, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar.
  Elisabeth Hedmark
  Rapporten kan ge hjälp på vägen för alla som ska köpa en begagnad bil. En ökad medvetenhet om risken för skador och vad det kostar kan påverka vilket märke konsumenterna väljer
  Petra Wahlund, chef Motor, Länsförsäkringar
  – Med en kompletterande sjukförsäkring är småföretagaren skyddad vid långvarig sjukdom och kan få motsvarande ersättning som om man var en anställd. Det kan göra att man faktiskt klarar sig ekonomiskt om det tråkiga händer och man blir långvarigt sjuk. Trygghetsaspekterna är viktiga och därför bör man alltid ha någon form av tjänstepensionssparande med ett bra försäkringsskydd.
  Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp