Pensionssparare i Östergötland och Skåne mest aktiva under första kvartalet

Report this content

Aktiemarknaderna har med uppgången under det första kvartalet i år tagit tillbaka i stort sett hela börsfallet under hösten vilket påverkade pensionsspararnas beteende. Efter att många pensionssparare i slutet av förra året valde att parkera sitt sparande i räntefonder och sälja aktiefonder är optimismen tillbaka och många valde under årets inledande kvartal att åter placera i aktiefonder. Det visar statistik från Länsförsäkringars pensionskunder. 
– Vi ser nu hur våra aktiva kunder vill dra nytta av börsuppgången och ändrat från parkeringen i räntefonder till aktiefonder av olika slag, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Även om det fortfarande finns en viss oro för att politiska händelser som handelskrig, Brexit och konjunkturavmattning kan få negativa effekter på finansmarknaderna, gör marknaderna tolkningen att effekterna av dessa händelser inte blir så stora för företagen samt att konjunktursvackan är övergående. Tillväxten och företagens vinstutveckling får stöd av lägre räntor och en expansiv finanspolitik, vilket sammantaget gett en börsuppgång under inledningen av året.  

– Efter den skakiga avslutningen på förra året har många börser återhämtat sig och mer därtill. Vi ser nu hur våra aktiva kunder vill dra nytta av börsuppgången och ändrat från parkeringen i räntefonder till aktiefonder av olika slag. Ett tydligt mönster är att spararna sökt sig till aktiefonder i specifika branscher, globalfonder eller i Nordamerika. De kunder som ägt USA-fonder under kvartalet har också fått positiva valutaeffekter när den svenska kronan försvagats, säger Emma Persson, Länsförsäkringars privatekonom.

Särskilt populära fonder första kvartalet var Länsförsäkringar Global Indexnära och Länsförsäkringar Fastighetsfond. Men det finns också undantag och sparare som fortsatt vill hålla nere risken i sitt sparande. Vi ser också positiva flöden till fonder med lägre risk, som exempelvis företagsobligationsfonder. Spararnas säljlista toppas av korträntefonder, hedgefonder och Europafonder.

Mest köpta fond hela Sverige (antal transaktioner)
Mest köpta fonder
1 LF Global Indexnära
2 LF Fastighetsfond
3 LF Tillväxtmarknad Indexnära
4 LF USA Indexnära
5 DNB Teknologi
6 DNB Renewable Energy
7 LF Småbolag Sverige
8 Spiltan Högräntefond
9 LF Japan Indexnära
10 Wellington Global Quality
Mest sålda fond hela Sverige (antal transaktioner)
Mest sålda fonder
1 StandardLife GARS
2 LF Kort Räntefond
3 Didner & Gerge Aktiefond
4 LF Bekväm Fond Balans
5 Skagen Kon-Tiki
6 LF Mix
7 Skagen Global
8 Lannebo Småbolag
9 LF Sverige Aktiv
10 JPM Europe Small Cap


Mest köpta kategori Mest sålda kategori
1 Branschfonder Hedgefonder
2 Globalfonder Korträntefonder
3 Nordamerikafonder Europafonder
4 Räntefonder övrigt* Blandfonder
5 Asienfonder Sverigefonder
*Exempelvis företagsobligationer, investment grade & high yield

När det gäller valet av fonder för män och kvinnor är det inga stora skillnader förutom att aktiviteten för att byta fonder är högre för män. Vi kan också se att det finns skillnader mellan spararna i olika delar av landet och sparare i olika åldrar, även om trenden är tydlig att man köpt branschfonder i störst utsträckning och sålt korträntefonder mest.

– Män är mer aktiva än kvinnor i sina fondbyten, men över tid är det ingen större skillnad när man ser till den genomsnittliga avkastningen. Det är viktigt, kanske särskilt för män, att tänka långsiktigt och inte bara agera på kortsiktiga marknadshändelser. Det finns alltid en risk för svängningar på marknaderna och därför är det viktigt att man har rätt risknivå i sitt sparande utifrån placeringshorisont. Har man inte sett över sina placeringar på länge kan det vara bra att göra det, avslutar Emma.


Statistik för fondbyten uppdelat per län och kvinnor och män -
se bifogad pdf  "Tabell fondbyten per län".

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Män är mer aktiva än kvinnor i sina fondbyten, men över tid är det ingen större skillnad när man ser till den genomsnittliga avkastningen
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar