Västerbottningarna yngst när de börjar ta ut sitt pensionssparande

Report this content

Runt var fjärde pensionssparare hos Länsförsäkringar är yngre än 65 år när de påbörjar sina pensionsutbetalningar. Av dessa är pensionskunderna i Västerbotten yngst, med en snittålder på 60,5 år. Det visar statistik från nära 250 000 pensionsförsäkringar under utbetalning*.

En övervägande majoritet av Länsförsäkringars pensionskunder väljer att ta ut sin pension vid 65 års ålder eller senare. Något fler kvinnor väntar till 65 år med att påbörja sina utbetalningar ur försäkringarna, 77,3 procent kvinnor jämfört med 75,1 procent män. Äldst bland de som väljer utbetalning före 65 år är dalmasarna. De börjar ta ut pensionen vid i snitt 61,1 år. Den statistiken kan jämföras med Pensionsmyndighetens där 65 år också är den vanligaste åldern att starta uttag av allmän pension. Samtidigt är det enligt Pensionsmyndigheten allt fler som väljer att pensionera sig vid andra åldrar, både tidigare och senare än 65 år.

Lägsta ålder att börja ta ut allmän pension är vid 61 år. Några av kollektivavtalen har också 61 år som lägsta ålder för att ta ut tjänstepensionen men det varierar mellan de olika avtalen. När det gäller privat pensionssparande och individuell tjänstepension är 55 år den lägsta åldern för att börja ta ut pensionen.

– Jag tror att många har svårt att få en bra överblick för att kunna ta välgrundade beslut om hur man ska planera uttaget av sin pension. Förutom att pensionsutbetalningarna kommer från flera olika håll så ser jag också andra faktorer som gör frågan ännu mer komplex. Det faktum att vi bli friskare och lever längre talar för att bli pensionär senare och välja livsvarig eller längre utbetalningstid. Samtidigt så har morgondagens pensionärer sannolikt kvar en del bostadslån och barnen bor kvar hemma längre. Det talar för behov av större pensionsutbetalningar i början. För blivande pensionärers skull vore det en välgärning om vi får mer samordning och harmonisering av såväl den allmänna som övriga pensionen när det gäller pensionsutbetalningar. På så sätt kan kommande pensionärer själva ta makten över sin pension säger, Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Pensionstips för dig som närmar dig pensionen:

  • Gör en pensionsprognos på minpension.se och komplettera det egna sparandet vid behov.
  • Har du inte behov av ett efterlevandeskydd kan du sänka eller ta bort det helt. Det ger mer till din ålderspension.
  • Flytta stegvis över dina sparpengar till säkrare placeringar några år innan du planerar att sluta arbeta. Det minskar risken för brant nedgång i värdet på det sparande du har på aktiemarknaderna.

Källa*: Länsförsäkringars kunddatabas med cirka 250 000 kunder som påbörjat utbetalning av pensionssparande.

Läs mer här.

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/
Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

För mer information vänligen kontakta:
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv 08-588 405 07, tua.holgersson@lansforsakringar.se
Presskontakt 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Jag tror att många har svårt att få en bra överblick för att kunna ta välgrundade beslut om hur man ska planera uttaget av sin pension. Förutom att pensionsutbetalningarna kommer från flera olika håll så ser jag också andra faktorer som gör frågan ännu mer komplex. Det faktum att vi bli friskare och lever längre talar för att bli pensionär senare och välja livsvarig eller längre utbetalningstid. Samtidigt så har morgondagens pensionärer sannolikt kvar en del bostadslån och barnen bor kvar hemma längre. Det talar för behov av större pensionsutbetalningar i början. För blivande pensionärers skull vore det en välgärning om vi får mer samordning och harmonisering av såväl den allmänna som övriga pensionen när det gäller pensionsutbetalningar. På så sätt kan kommande pensionärer själva ta makten över sin pension
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar AB