Att prata om ohälsa är positivt

Report this content

Sjukskrivningarna ligger fortsatt på en hög nivå. Mest oroande är långa sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. En undersökning från Länsförsäkringar visar att åtta av tio svenskar anser att förståelsen för sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa är större än för tio år sedan. Att prata om psykisk ohälsa anser de flesta vara en viktig anledning till att den upplevs som mindre skamfylld.

Samhällets förståelse för sjukskrivningar idag upplevs ha ändrats jämfört med för tio år sedan. 78 procent av svenskarna anser det – motsvarande siffra för fysisk ohälsa är 62 procent.

Att vi pratar mer om psykisk ohälsa idag upplevs vara den orsaken flest uppger. Hela 73 procent anser att vi har ökad kommunikation att tacka för att psykisk ohälsa är mer accepterad i dag, och 54 procent anser att detsamma gäller för fysisk ohälsa.

– Det kan ju låta väl enkelt att säga att det allra viktigaste är att vi vågar prata om ohälsa, men nu visar undersökningen att det är viktigare än man kan tro. Man upplever att ohälsan blir mer accepterad ju mer man pratar om den. Om vi kan prata om saker som skaver eller att vi inte alls mår bra, underlättar det för ens närmaste hemma och på jobbet att kunna agera om det behövs. Ibland är också ”att lätta sitt hjärta” en nyckel till att ställa om till ett mer balanserat liv. Det är ett också ett viktigt verktyg för att få till en god arbetsmiljö. Det är ju välmåendet och friskfaktorerna vi alla vill komma fram till säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Tips för att främja en hälsosam arbetsplats

  • Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
  • Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.
  • Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.
  • Ha återkommande medarbetarsamtal med närmaste chef
  • Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Länk till Länsförsäkringars pressrum.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med drygt 7 000 privatpersoner i åldern 18-79 år. Den är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar och finns nedbruten på 23 regioner/län. Frågan som ställdes: Är det är skillnad på hur samhället generellt ser på sjukskrivningar, både kortare och längre, på grund av psykisk ohälsa/fysisk ohälsa idag jämfört med för tio år sedan. På vilka sätt: Det är inte lika skamfyllt som för 10 år sedan/Det är mer skamfyllt nu än för 10 år sedan/Äldre personer anser det mer skamfyllt än yngre/Eftersom vi pratar om psykisk ohälsa mer idag så är det inte lika skamfyllt/Annat

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Det kan ju låta väl enkelt att säga att det allra viktigaste är att vi vågar prata om ohälsa, men nu visar undersökningen att det är viktigare än man kan tro. Man upplever att ohälsan blir mer accepterad ju mer man pratar om den. Om vi kan prata om saker som skaver eller att vi inte alls mår bra, underlättar det för ens närmaste hemma och på jobbet att kunna agera om det behövs. Ibland är också ”att lätta sitt hjärta” en nyckel till att ställa om till ett mer balanserat liv. Det är ett också ett viktigt verktyg för att få till en god arbetsmiljö. Det är ju välmåendet och friskfaktorerna vi alla vill komma fram till.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar