Godkända lås vanligare än brandsäkerhetsgenomgång

Report this content

Att se till att skador inte inträffar är en viktig del i de mindre företagens arbete. Nästan åtta av tio företag har ordnat med godkända lås på alla dörrar eller ingångar. Trots att brandsäkerhetsgenomgång är lagstadgat så är det bara knappt hälften av företagen som sett till att genomföra det. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar bland landets företagare med upp till 49 anställda.

Ungefär lika stor andel som ordnat godkända lås har installerat brandvarnare, brandsläckare eller sprinklers.

– Brandskydd är något som företagen ska jobba med systematiskt och löpande beroende på vilka brandrisker som finns i verksamheten. Här kanske tjänsteföretagen inte har ämnet lika högt på agendan som de företag som jobbar med brandfarliga ämnen eller maskiner till exempel. Men ämnet är viktigt för alla branscher. Kanske är det förebyggande arbetet företagaren gör en viktig hållbarhetsfråga. Undviker man en brand som motsvarar storleken på en normalstor villa har man besparat jorden 25 ton koldioxidutsläpp, säger Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar

Med löpande brandskyddsarbete menas också att kunskaperna om brandskyddet underhålls och utvecklas inom verksamheten. Det ingår också att företagaren har skyldighet att kommunicera med de som vistas i lokalerna.

– Det är såklart jätteviktigt att jobba förebyggande så att bränder inte uppstår över huvudtaget men det ska också finnas en plan kring vad som gäller om det faktiskt inträffar en brand i lokalen. Här ser vi att det är betydligt större andel företag med fler än fyra anställda som har gjort brandskyddsgenomgång än de som är max tre på jobbet, säger Susanne Fagerberg.

Fråga: Har ditt företag ordnat med någon eller några av följande förebyggande åtgärder?

Företag med mellan 1-49 anställda Ja Nej Vet inte
Godkända lås på alla dörrar/ingångar 78 procent     15 procent     7 procent    
Brandsläckare och/eller sprinkler 77 procent 19 procent 4 procent
Brandvarnare 76 procent 19 procent 5 procent
Buffert för oförutsedda händelser i företaget               74 procent 23 procent 3 procent
Sjukvårdsförsäkring för anställda       73 procent 25 procent 2 procent
Rutiner för säker datalagring 70 procent 26 procent 4 procent
Installerat inbrottslarm 57 procent 39 procent 4 procent
Gjort brandsäkerhetsgenomgång 49 procent 41 procent 10 procent

Läs mer:
Tips för att förebygga brand:
https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/forsakring/forebygga-skador/brander/

Systematiskt brandskyddsarbete:
http://www.brand-industriskydd.se/images/Lagar_o_riktlinjer/R%C3%A5d_systematiskt_brandskyddsarbete.pdf

Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:
Susanne Fagerberg, försäkringsexpert Länsförsäkringar, 070-609 5689, susanne.fagerberg@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41287, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Brandskydd är något som företagen ska jobba med systematiskt och löpande beroende på vilka brandrisker som finns i verksamheten. Här kanske tjänsteföretagen inte har ämnet lika högt på agendan som de företag som jobbar med brandfarliga ämnen eller maskiner till exempel. Men ämnet är viktigt för alla branscher. Kanske är det förebyggande arbetet företagaren gör en viktig hållbarhetsfråga. Undviker man en brand som motsvarar storleken på en normalstor villa har man besparat jorden 25 ton koldioxidutsläpp.
Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar