Novus-undersökning: 4 av 10 småföretagare drabbas av brott

Fyra av tio företagare har utsatts för någon form av brott, vanligast är inbrott eller stöld och fakturabedrägerier. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Länsförsäkringar.

Många småföretagare lever med mycket otrygghet i sin vardag. Utöver ekonomisk otrygghet – till exempel vad som händer om man blir sjuk, eller om man lyckas få ihop till en vettig pension – är det också många som oroar sig för att utsättas för brott.

I många fall med rätta.

Fyra av tio småföretagare i undersökningen svarar att de faktiskt har utsatts för brott. Vanligast är inbrott/stöld (54 procent) och fakturabedrägerier (31procent).

– Därför är det som företagare viktigt att sätta sig in i hur man kan skydda sig. I vår undersökning ser vi att det bara är 38 procent som installerat inbrottslarm. Med tanke antalet inbrotts vi ser så är det en relativt enkel åtgärd att ta till, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar.

När det gäller fakturabedrägerier är det jätteviktigt att hålla sig informerad och att regelbundet se över sina rutiner.

– Som företagare kan du bland annat följa polisens tips om de senaste metoderna bedragarna använder, säger Ann Hassel Tano.

Polisens tips hittar du här. https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/fakturabedrageri/

Många företagare känner oro för att råka ut för brott. Det man framförallt oroar sig för är inbrott/stöld (46 procent) och dataintrång/databedrägeri (25 procent).

– Kunskap om hur exempelvis bedrägerier sker, kan hjälpa till att mota bort en del av oron. Dataintrång och databedrägerier kan man föröka motverka, dels genom att skaffa sig ett bra basskydd, uppdatera rutiner och utbilda personalen men man bör även se över om man har en försäkring som täcker den typen av brottslighet, säger Ann Hassel Tano.

Här är ett utdrag ur undersökningen

Fråga: Har ditt företag blivit utsatt för brott eller försök till brott? Ja, 38 procent, nej 60 procent, vet inte 2 procent. Om ja, vilken typ av brott eller försök till brott?

 1. Inbrott/stöld, 54 procent
 2. Fakturabedrägerier, 31 procent
 3. Skadegörelse, 9 procent
 4. Kortbedrägerier, 8 procent
 5. Dataintrång/databedrägeri 8 procent
 6. Phishing (lura till sig personlig lösenordsinformation), 4 procent
 7. Rån/överfall, 4 procent
 8. Utpressning, 3 procent
 9. Id-stöld, 2 procent
 10. Annat, ange, 5 procent

Fråga: Oroar du dig för någon eller några av följande händelser? Här visas de som svarat: oroar mig dagligen/då och då/någon gång

 1. Inbrott, 44 procent
 2. Datakrasch/förlust av data/stöld av datorer, 43 procent
 3. Att du ska bli långvarigt sjuk, 41 procent
 4. Ekonomin i företaget, likviditet, 40 procent
 5. Att en medarbe3tare/kompanjon ska bli långvarigt sjuk, 31 procent
 6. Brand, 25 procent

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/forsakring/forebygga-skador/foretag-i-trafiken/stolder-av-maskiner/

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/forsakring/forebygga-skador/inbrott-och-stold/

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med 670 företag med upp till 49 anställda. Den är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar och finns nedbruten kön, ålder, antal anställda och företagsform. Frågorna som ställdes: Har ditt företag blivit utsatt för brott eller försök till brott (med brott menar vifakturabedrägerier, id-stölder, dataintrång/databedrägeri, kortbedrägerier, phishing, utpressning, inbrott/stöld, rån/överfall, skadegörelse mm). Om ja: vilken typ av brott eller försök till brott. Oroar du dig för någon eller några av följande händelser? (Samma alternativ som ovan)?

För ytterligare information kontakta:

Ann Hassel Tano, utredningschef Länsförsäkringar, 08-588 41551
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Därför är det som företagare viktigt att sätta sig in i hur man kan skydda sig. I vår undersökning ser vi att det bara är 38 procent som installerat inbrottslarm. Med tanke antalet inbrotts vi ser så är det en relativt enkel åtgärd att ta till.
Ann Hassel Tano, utredningschef, Länsförsäkringar