Ökad risk gav bra resultat för pensionsspararna 2017

2017 var året då Länsförsäkringars fondförsäkringskunder bytte korta räntefonder mot svenska och europeiska aktiefonder. De lämnade också hedgefonder till förmån för företagsobligationsfonder. Aktiviteten bland pensionsspararna ökade med tio procent jämfört med 2016 och genomsnittskunden har sett sitt sparande stiga med cirka åtta procent. 

– Det blev ett bra år för våra fondförsäkringskunder, genomsnittskunden har sett sina placeringar stiga med cirka åtta procent. Vi har sett att intresset att se över sina placeringar har ökat hos våra kunder, vilket avspeglar sig i ökningen av antalet fondbyten och volymerna som kunderna omplacerar. Vi ser också att männen står för dubbelt så många fondbyten som kvinnorna, samtidigt som de hamnar på samma snittavkastning på sitt pensionssparande. Det är generellt viktigt att se över sitt pensionssparande regelbundet säger Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringars fondlivverksamhet.

Totalt bytte Länsförsäkringars fondförsäkringskunder fonder för cirka 21 miljarder kronor under året, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2016. Sett till fondkategori var Sverigefonder, Europafonder och Asienfonder de mest nettoköpta fonderna under 2017. De fonder som kunderna nettosålda mest under året var Hedgefonder, Korträntefonder, Branschfonder.

2017 var det sjätte året i rad med hög avkastning för aktiefonder och positiv börs. Året inleddes starkt och det fortsatte under våren. Under sommaren ökade osäkerheten. Hösten hade en positiv utveckling men året avslutades svagare på vissa håll.

– Det blev ett svängigt år och vi ser i statistiken att våra kunder följer utvecklingen och agerar på det som händer. Korta räntefonder, hedge- och branschfonder tillhör de minst populära under året. Vi ser hur kunderna lämnat hedgefonder och valt räntefonder som placerar i företagsobligationer istället. Korta räntefonder har svårt att nå positiv avkastning i lågräntemiljön vilket gör att spararna letat avkastning i högre riskalternativ. När det gäller Branschfonder är det framförallt Fastighetsfonder som spararna lämnat under hösten efter oro för fallande fastighetspriser och istället valt Teknikfonder som tillhör årets vinnare. Spararnas favoriter Sverigefonder, Asienfonder och Europeiska småbolag har också haft en stark utveckling under året med, säger Jim Rotsman.

Läs mer om hur kunderna placerat sitt fondförsäkringssparande i bifogad presentation.

Läs mer om Länsförsäkringars fondutbud.

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/spara-placera/fonder/om-fondutbudet/

För ytterligare information kontakta:
Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringars fondlivverksamhet,
070-747 22 47.
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Det blev ett bra år för våra fondförsäkringskunder, genomsnittskunden har sett sina placeringar stiga med cirka åtta procent. Vi har sett att intresset att se över sina placeringar har ökat hos våra kunder, vilket avspeglar sig i ökningen av antalet fondbyten och volymerna som kunderna omplacerar. Vi ser också att männen står för dubbelt så många fondbyten som kvinnorna, samtidigt som de hamnar på samma snittavkastning på sitt pensionssparande. Det är generellt viktigt att se över sitt pensionssparande regelbundet.
Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringars fondlivverksamhet.