Ny kunskap om cyklister och alkohol

Report this content

I en ny forskningsstudie har alkoholens roll vid dödsfall med cyklister kartlagts och ger även svar på vår inställning till att cykla alkoholpåverkade. Studien är utförd av VTI och finansierad av Länsförsäkringars forskningsfond. Unga män som nattcyklar med alkohol i kroppen tycks vara en riskgrupp. Studien visar att många ser fördelar med att använda cykeln när de är måttligt alkoholpåverkade och att det tycks vara socialt accepterat att cykla med alkohol i kroppen. – Det förväntas däremot att en person som har druckit så mycket att det blir svårt att cykla på ett säkert sätt har omdömet att själv ta beslutet att avstå, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI. 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har genomfört en analys av Trafikverkets data över omkomna cyklister och även gjort en intervjustudie. 

Analysen omfattade 236 cyklister som omkommit under 2006–2015. Av dem hade 27 alkohol i blodet, 156 hade inte alkohol i blodet och för resterande 53 cyklister var alkoholförekomsten okänd. De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke-alkoholpåverkade. Vid singelolyckor var det vanligt med alkoholpåverkade cyklister på natten och i flera av kollisionsolyckorna som skedde i mörker saknade cykeln lyse.

I intervjustudien deltog 34 personer mellan 22 och 79 år från Borlänge, Linköping och Stockholm. Intervjuerna gav kunskap om deras föreställningar, känslor och uppfattningar rörande alkohol och cykling. Resultaten visar att de ser stora fördelar med att cykla trots alkoholpåverkan, samtidigt som de inte alltid tänkt på riskerna. Många tror att omgivningen tycker det är acceptabelt att cykla när man är berusad - så länge man klarar att cykla på ett säkert sätt.

- De intervjuade ser inte alkoholpåverkad cykling som ett samhällsproblem och det finns en låg acceptans för införande av promillegräns för cykling. Den skulle förmodligen inte efterlevas, säger Henriette Wallén Warner.

För att minska förekomsten av och graden av alkoholpåverkan i samband med cykling föreslår forskarna i stället informationskampanjer.

- Att minska antalet skadade och dödade i trafiken är målet med Länsförsäkringars omfattande satsning på forskning kring oskyddade trafikanter. Studien om cykel och alkohol ger oss bättre kunskap om vilka informationsinsatser som behövs, säger Mari Sparr, Länsförsäkringars forskningsfond.

Studien ingår i ett treårigt forskningsprogram om oskyddade hjulburna trafikanter som finansierats av Länsförsäkringars forskningsfond. Hela studien kan du läsa här 


Kontakt: 

Henriette Wallén Warner, forskare, VTI, 070-943 01 19, henriette.wallen.warner@vti.se
Mari Sparr, Länsförsäkringars forskningsfond, 072-142 83 94, mari.sparr@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

En nyligen avslutad forskningsstudie från VTI om cykel och alkohol finansierad av Länsförsäkringars forskningsfond belyser hur ofta alkohol varit en faktor i olyckor med cykel och vilken inställning svenskarna har till att cykla alkoholpåverkade.
Twittra det här

Citat

Att minska antalet skadade och dödade i trafiken är målet med Länsförsäkringars omfattande satsning på forskning kring oskyddade trafikanter. Studien om cykel och alkohol ger oss bättre kunskap om vilka informationsinsatser som behövs
Mari Sparr,Länförsäkringars forskningsfond