Hur ska unga orka jobba till 70 år?

Report this content

Den 2 oktober lämnade pensionsgruppen sitt förslag till höjd riktålder för pensionen, som innebär att pensionsåldern anpassas till våra allt längre liv. För en person som idag är mellan 22 och 35 år blir den nya riktåldern 70 år enligt förslaget. För att klara ett långt och hållbart arbetsliv behöver vi alla ta hand om både vår fysiska och psykiska hälsa. Men de yngre står inför flera utmaningar eftersom de i större utsträckning än andra åldersgrupper upplever psykisk ohälsa och många gånger en osäkerhet kring sin roll på arbetsplatsen.

– Idag ser vi höga nivåer på sjukskrivningar, och den vanligaste förklaringen till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa, även i de yngre åldersgrupperna. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Studier från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är det som år 2030 kostar mest inom sjukvården, även globalt. Det drabbar individer, företag och samhällsekonomin hårt om vi inte vänder skutan nu, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar.

På dagens arbetsmarknad är det en större andel av de yngre som anställs i tjänsteföretag, där det inte är lika vanligt med kollektivavtal eller andra privata trygghetslösningar. Många av de mindre företagen saknar också ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

– Det kan bli oro och stress för en arbetsgivare som känner sig osäker på om hen kan tillgodose de anställdas behov av personanpassat stöd vid psykisk ohälsa. Dessutom kan ett mer flexibelt arbetsliv både bidra till hälsa och skapa oro hos de anställda. Hur som helst så får individen ett större ansvar att ta reda på vilket skydd man har genom sin anställning och att själva kunna sätta gränser. Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är ett bra verktyg för att förebygga ohälsa och för att tidigt kunna göra insatser i personalgrupper eller hos enskilda medarbetare. Likaså måste man själv ha koll på om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension och andra lösningar för att trygga ekonomin, såsom sjuk- och olycksfallsförsäkringar, säger Kristina Ström Olsson.

Tips för ett hållbart arbetsliv:

  • Se till att du omfattas av kollektivavtalade eller privata försäkringar som ger ekonomisk trygghet om något oförutsett inträffar. Kolla upp om din arbetsgivare gör pensionsavsättning till dig annars bör du se över om du kan kompensera för detta privat. Det är även viktigt att arbetsgivaren har säkerställt ett oberoende expertstöd om du som anställd behöver hjälp med att förebygga ohälsa eller rehabiliteras tillbaka till god hälsa.
  • Ta hand om dig. Ge dig tid att reflektera över din arbetssituation och ditt livspussel i stort. Våga säga nej. Prioritera sömn, vardagsrörelse, sund kost och gemenskap.
  • Bidra till en hälsofrämjande kultur genom att se och uppmuntra dina kollegor och genom att våra prata och våga fråga.

Fakta: Den 2 oktober lämnade pensionsgruppen sitt förslag till höjd pensionsålder baserat på Pensionsgruppens beräkningar kring hur den så kallade riktåldern ska beräknas. Den föreslagna metoden innebär att pensionsåldern anpassas till våra allt längre liv. För en person född mellan 1983 och 1996 blir den nya riktåldern för pension 70 år.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar, telefon 072-141 12 41
Pressjour, telefon 08-588 41850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Idag ser vi höga nivåer på sjukskrivningar, och den vanligaste förklaringen till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa, även i de yngre åldersgrupperna. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Studier från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är det som år 2030 kostar mest inom sjukvården, även globalt. Det drabbar individer, företag och samhällsekonomin hårt om vi inte vänder skutan nu.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar