Mer än varannan chef saknar kompetens att ta hand om medarbetares psykiska eller fysiska ohälsa

Report this content

Omkring 100 000 människor i Sverige är sjukskrivna från sitt jobb på grund av psykisk ohälsa och antalet har ökat med nästan 130 procent sedan 2011. I en undersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar framgår att sex av tio småföretagare inte har kompetens att hantera fysisk eller psykisk ohälsa som drabbar en anställd. Nästan lika många upplever att de saknar verktyg för att hantera ohälsa. 

Statistiken över sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa inkluderar inte de som presterar sämre på jobbet för att de mår dåligt. På många arbetsplatser är det högt arbetstempo och det är därför nödvändigt att bland annat se över medarbetarnas arbetsbelastning.

– Vår undersökning visar att mer än varannan chef i de mindre företagen anser sig sakna kompetens att ta hand om psykisk ohälsa. Det är mycket oroande med tanke på att sjukskrivning kan ha har sin grund i arbetslivet. Och har en medarbetare det besvärligt på hemmafronten är det extra betydelsefullt att jobbdelen fungerar bra, så att den totala påfrestningen inte blir för stor, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Runt hälften av småföretagarna uppger också att de saknar verktyg att hantera stress, utmattning eller ångest hos en medarbetare. Lika många saknar verktygen för att stötta vid fysisk ohälsa såsom ryggont.  Bland de lite större småföretagen med 5-10 anställda svarar fler att de har verktyg jämfört med småföretag med 1-4 anställda.

Har du som chef kompetens att hantera psykisk ohälsa (t ex stress utmattningssyndrom eller ångest)/fysisk ohälsa(t ex ryggont) hos dina medarbetare?

Svarsalternativ Totalt 1-4 anställda 5-10 anställda
Psykisk ohälsa
Ja 43 42 46
Nej 57 58 54
Fysisk ohälsa
Ja 43 41 51
Nej 57 59 49

Har du som chef verktyg att hantera psykisk ohälsa (t ex stress utmattningssyndrom eller ångest)/fysisk ohälsa(t ex ryggont) hos dina medarbetare?

Svarsalternativ Totalt 1-4 anställda 5-10 anställda
Psykisk ohälsa
Ja 49 47 59
Nej 51 53 41
Fysisk ohälsa
Ja 52 50 65
Nej 48 50 35

Kristinas fyra tips till chefer

Några nyckelfaktorer för en hälsosam arbetsplats som hjälper till att förebygga ohälsa:

  1. Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
  2. Ge tydliga förväntningar och mål samt ge medarbetaren eget ansvar.
  3. Se över arbetsbelastningen och se till att det finns tid för återhämtning i vardagen.
  4. Se till att ha stöd av en oberoende expertresurs.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågeställningarna var:
-Har du som chef kompetens att hantera psykisk ohälsa (tes stress utmattningssyndrom eller ångest)/fysisk ohälsa (tex ryggont) hos dina medarbetare? Svarsalternativ: ja/nej
- Har du som chef verktyg att hantera psykisk ohälsa (tes stress utmattningssyndrom eller ångest)/fysisk ohälsa (tex ryggont) hos dina medarbetare? Svarsalternativ: ja/nej

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår undersökning visar att mer än varannan chef i de mindre företagen anser sig sakna kompetens att ta hand om psykisk ohälsa. Det är mycket oroande med tanke på att sjukskrivning kan ha har sin grund i arbetslivet. Och har en medarbetare det besvärligt på hemmafronten är det extra betydelsefullt att jobbdelen fungerar bra, så att den totala påfrestningen inte blir för stor.
Kristina Ström Olsson