Småföretagare köper sjukvårdsförsäkring för företagets skull

Report this content

När småföretagare berättar varför de köper sjukvårdsförsäkring till sig själv eller sina medarbetare svarar de inte främst att det är för att det är något som förväntas av dem som arbetsgivare, utan för att skydda företaget mot lång sjukfrånvaro. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Ungefär sju av tio företagare som köper sjukvårdsförsäkring till sina medarbetare gör det för att de ska bli friska fortare och tre av tio för att de inte har råd med sjuka medarbetare.

Och ungefär en tredjedel respektive anger tillgången till förebyggande hälsotjänster eller hjälp med rehabilitering som anledning till att de valt att skaffa sjukvårdsförsäkring. Endast två av tio anser att det är något som förväntas av dem som arbetsgivare.

– Resultaten överensstämmer med vad vi hör när vi träffar företagare. Småföretagare menar att de inte har råd med sjukfrånvarande medarbetare. Med hjälp av det oberoende expertstöd som ingår i försäkringen kan de främja hälsa på arbetsplatsen för att undvika att man blir sjuk men också agera snabbt och effektivt med hjälp av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen om någon till exempel drabbas av psykisk ohälsa, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

På frågan om de anser att de har tillräcklig kunskap om vilket ansvar de har för rehabilitering uppger 65 procent att de har det, vilket är en ökning med 14 procentenheter jämfört med för 10 år sedan.

– Undersökningen visar att kunskapen om vilket ansvar man har för rehabilitering har ökat och här ser vi att de lite större företagen är mer medvetna än de mindre. Bland de mindre företagen är den effektiva och koordinerade rehabiliteringen av sjukskrivna medarbetare i försäkringen kanske extra värdefull, säger Kristina Ström Olsson.

– Det kostar stora pengar att ha personal som är sjukskriven. För en person som har en månadslön på 25 000 kronor kostar bara den första månaden 38 500 kronor. Kan företaget förebygga ohälsa så finns stora pengar att tjäna och för individen innebär det ökad livskvalitet. Även åtgärder som snabbar på återgång i arbete vid sjukskrivning är lönsamma. Tidiga insatser i rehabilitering är värdefulla för tillfrisknande oavsett om det gäller ett fysiskt besvär eller ett psykiskt, säger Kristina Ström Olsson

Fråga: Varför har du tecknat sjukvårdsförsäkring till anställda och/eller dig själv?

(Frågan ställd till de som har köpt sjukvårdsförsäkring, 1-49 anställda)

  1. Medarbetarna ska kunna bli friska fortare/snabbt vara tillbaka i arbete igen, 67 procent
  2. Jag har inte råd med sjuka medarbetare, 29 procent
  3. Det finns tillgång till förebyggande hälsotjänster, 31 procent
  4. Jag kan få hjälp med rehabilitering av anställda som blir långtidssjuka, 32 procent
  5. Det förväntas av mig som arbetsgivare att erbjuda sjukvårdsförsäkring, 22 procent
  6. Annat, 12 procent
  7. Vet inte, 8 procent

Fråga: Har du tillräckligt med kunskap om vilket ansvar du som arbetsgivare har för rehabilitering av dina anställda och/eller dig själv vid sjukdom. (Frågan ställd till dem med minst 2 anställda)

2019 2009
Ja 65 procent 51 procent
Nej 20 procent 41 procent
Vet inte 15 procent 8 procent


Antal anställda 2-3 anställda 4-10 anställda 11-49 anställda
Ja 57 procent 65 procent 86 procent
Nej 27 procent 20 procent 4 procent
Vet inte 16 procent 15 procent 10 procent

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med 530 företag med 1 till 49 anställda. Den är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar och finns nedbruten kön, ålder, antal anställda och företagsform. Frågan som ställdes: Varför har du tecknat sjukvårdsförsäkring till anställda och/eller dig själv? Har du tillräckligt med kunskap om vilket ansvar du som arbetsgivare har för rehabilitering av dina anställda och/eller dig själv vid sjukdom.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Det kostar stora pengar att ha personal som är sjukskriven. För en person som har en månadslön på 25 000 kronor kostar bara den första månaden 38 500 kronor. Kan företaget förebygga ohälsa så finns stora pengar att tjäna och för individen innebär det ökad livskvalitet. Även åtgärder som snabbar på återgång i arbete vid sjukskrivning är lönsamma. Tidiga insatser i rehabilitering är värdefulla för tillfrisknande oavsett om det gäller ett fysiskt besvär eller ett psykiskt.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar