Klimatet får Sverige att växa

I dag den 16 juni har Järvaveckan temat boende och stadsmiljö. Länsförsäkringars naturskadespecialist Pär Holmgren konstaterar att klimatet just nu förändras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Det kommer på sikt att orsaka stora folkförflyttningar när delar av världen blir obeboeliga, vilket kommer att påverka Sverige och vår samhällsutveckling. 
– Vi behöver både planera för befolkningstillväxt och anpassa för ett allt mer extremt klimat samt stigande havsnivåer. Vår generation kan inte ta en springnota på de problem vi orsakat med vår fossilfest och konsumtion, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

De allra flesta stora städerna i världen kommer att få drastiskt mycket sämre förutsättningar under detta århundrade, då klimatförändringarna leder till längre och svårare värmeböljor, stigande världshav, kraftigare skyfall och i delar av världen även fler och intensivare orkaner.

I Sverige har vi däremot större marginaler, och vi behöver planera för att våra städer kommer att se en stor tillväxt under detta och nästa århundrade. Stockholm kommer kanske vara den huvudstad i Europa som har bäst förutsättningar att klara av arbetet med klimatanpassning, men även här i Sverige kommer utmaningarna att vara stora.

– Klimatförändringen påverkar oss redan nu. Samtidigt som det är viktigt att snabbt minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa den globala uppvärmningen, måste samhället klimatanpassas. Hållbarhetsfrågorna behöver ligga till grund för alla beslut kring framtida samhällsutveckling och stadsplanering, säger Pär Holmgren.

Klimatförändringarna på grund av en varmare planet kommer att fortsätta i många årtionden till även om vi ställer om till ett fossilfritt samhälle – när det gäller stigande världshav till och med århundraden. Därför behöver vi även parallellt satsa mycket mer på klimatanpassning och beredskap för de ökande riskerna för extrema väderhändelser av olika slag, det som försäkringsbranschen kallar för skadeförebyggande arbete.

I våra städer behöver gång-, cykel- kollektivtrafik och nyttotrafik prioriteras före privatbilismen. Runt våra städer behöver den värdefulla odlingsbara marken bevaras. Klimatförändringarna leder exempelvis med stor sannolikhet till att mer av matproduktionen inom EU sker här i den norra delen när skördarna blir allt sämre i söder.

Våra städer behöver även klara av kraftigare skyfall, och längre värmeböljor. Det blir allt viktigare med ytor som tillfälligt kan klara av en översvämning; parker, gräsfotbollsplaner, i vissa städer även områden med dammar. Vi behöver träd som kan ge svalka och skugga, och som dessutom kan ta hand om vatten i samband med mycket regn. Gröna tak kan också bidra till att minska problemen med för mycket vatten.

Den långsiktiga planeringen blir givetvis extra viktig när det gäller infrastruktur, och här behövs en bättre samordning mellan kommuner och regioner. De flesta kommunerna i Sverige tänker nästan bara på sin egen utveckling. Stat och länsstyrelser behöver få mer att säga till om, så vi inte under andra delen av det här århundradet kommer på att det är ”fel” städer/kommuner som växt mest. På längre sikt ligger till exempel ofta inlandskommuner bättre till än kustkommuner.

– Egentligen borde vi kanske fundera över vad vi har för framtida mål och när vi tycker att våra städer har blivit ”lagom stora”, men som en följd av den globala uppvärmningen kommer Sverige och flera av våra stora städer sannolikt att fortsätta att växa under överskådlig tid. Vi behöver kloka och långsiktiga beslut nu i inledningen av detta århundrade för att bättre klara av de förändringar vi har framför oss. Vi behöver också brett förankrade politiska överenskommelser så att alla samhällsaktörer vet vad som gäller – mer än bara en mandatperiod i taget, säger Pär Holmgren.

För mer information:

Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB, par.holmgren@lansforsakringar.se, 0708-23 95 42
Länsförsäkringars presstjänst, press@lansforsakringar.se 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sverige kommer att klara klimatförändringarna relativt bättre än andra regioner i Europa vad gäller torka och extremt väder. Folkförflyttningar kommer sannolikt leda till att Sveriges städer kommer att se en stor inflyttning.
Twittra det här

Citat

Samtidigt som vi snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa den globala uppvärmningen, måste samhället klimatanpassas. Hållbarhetsfrågorna behöver ligga till grund för alla beslut kring framtida samhällsutveckling och stadsplanering
Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar