Många saknar tillgång till stöd från psykolog eller psykoterapeut

Report this content

Tillgången till hjälp och stöd om man mår dåligt på jobbet upplevs olika beroende på anledningen till ohälsan. 64 procent av svenskarna saknar eller känner inte till om det finns stöd vid psykisk ohälsa i form av psykolog eller psykoterapeut. Vid fysisk ohälsa är motsvarande siffra vid 48 procent när det gäller stöd från läkare eller sjukgymnast. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt och det kostar samhället 62 miljarder kronor per år. Trots att vi vet att tidiga insatser är oerhört viktiga här så får människor vänta alltför länge på att få hjälp av en psykolog. Den svenska hälso- och sjukvården måste bli mer proaktiv och prioritera förebyggande insatser högre, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar att bland de unga är det färre som känner att de har tillgång till hjälp om man mår dåligt på jobbet, vid såväl fysisk som psykisk ohälsa. Resultaten visar också att vissa branscher såsom handel, hotell, restaurang och transport ligger sämre till.

– Det är lättare att vända en negativ spiral, förbättra sitt mående och slippa bli sjukskriven om man får hjälp och stöd snabbt. Arbetsgivaren bör vara med och stötta oavsett anledning till ohälsan. Det kan till exempel ske med hjälp av företagshälsovård eller att de omfattas av en sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster. Båda kan vara viktiga komplement till den offentliga vården, säger Kristina Ström Olsson.

Det finns regionala skillnader i undersökningen där Uppsala, Västmanland och Norrbotten sticker ut när det gäller tillgång till hjälp vid psykisk ohälsa. Dessa län hamnar i botten där strax över var fjärde uppgav att det finns stöd om man mår dåligt på jobbet. Det kan jämföras med Gävleborgs län där nästan hälften anser att det finns stöd.

– Upplevelsen av att det finns stöd vid psykisk ohälsa är uppseendeväckande låg i hela landet. Även om synen på psykisk ohälsa har förändrats de senaste tio åren är förståelsen för fysisk ohälsa fortfarande större. Alla borde ha snabb tillgång till stöd vid psykiska besvär, säger Kristin Ström Olsson.

Läs mer om resultaten i undersökningen i bifogad fil.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med drygt 7 000 privatpersoner i åldern 18-79 år. Den är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar och finns nedbruten på 23 regioner/län. Frågan som ställdes: Känner du att det finns eller fanns stöd i form av a) Till exempel psykolog/terapeut om du mår/mådde psykiskt dåligt på jobbet b) Läkare/sjukgymnast om du mår/mådde fysiskt dåligt på jobbet? Ja/Nej/vet ej

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Det är lättare att vända en negativ spiral, förbättra sitt mående och slippa bli sjukskriven om man får hjälp och stöd snabbt. Arbetsgivaren bör vara med och stötta oavsett anledning till ohälsan. Det kan till exempel ske med hjälp av företagshälsovård eller att de omfattas av en sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster. Båda kan vara viktiga komplement till den offentliga vården
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar