Barn ska inte köra fyrhjuling

Report this content

40 procent av de som skadas i olyckor med fyrhjulingar är barn under 15 år. Många skadas svårt och även i år har dödsolyckor inträffat. De flesta fyrhjulingar kräver förarbevis och det är inte lagligt för barn att köra, men en nyligen presenterad forskningsstudie visar att många föräldrar inte känner till reglerna, underskattar riskerna och överskattar barnens förmåga. Nu behövs en kunskapshöjning för att minska de många allvarliga olyckorna.

Enligt statistik sammanställd av Trafikverket skadades ungefär 7 000 personer i olyckor med fyrhjuling under åren 2007-2010. Nära 3 000 av dem var barn under 15 år, där flera fått allvarliga skador eller till och med omkommit.  Det kan vi inte acceptera.

- Vi deltar i en större satsning för att minska olyckorna med fyrhjuling och ville förstå varför det var så mycket olyckor med barn eftersom de inte ens ska köra de här fordonen. Vi ser att mycket handlar om att föräldrarna inte förstår riskerna, säger Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert på Länsförsäkringar.

Resultatet av forskningsstudien, som bygger på djupintervjuer med både föräldrar och barn, visar bland annat att riskacceptansen bland föräldrar, särskilt inom lantbruket, är hög. Det beror till viss del på gamla normer att barnen tidigt ska hjälpa till. Många känner sig till och med stolta att barnen klarar av att köra gårdens maskiner. Kunskapen om regler och om fyrhjulingarnas egenskaper brister också.  

- De fyra hjulen ger ett falskt intryck av stabilitet, vältrisken med dessa tunga fordon är stor, samtidigt som de snabbt kan komma upp i höga farter, säger Maria Wedin.

De flesta olyckorna är singelolyckor och beror på att barnen tappat kontrollen över fyrhjulingen och antingen kört in i något, som ett träd eller en sten, eller vält. Kombinerat med höga farter kan det få ödesdigra konsekvenser.

-  Vårt budskap till föräldrar och vuxna är att aldrig låta barn eller tonåringar utan förarbevis köra. Det är inte bara olagligt utan förenat med stora risker. Vi gör flera aktiviteter för att minska olyckorna och har bland annat tagit fram en film med ett verkligt fall, säger Maria Wedin.

Reglerna för fyrhjulingar är snåriga eftersom de kan vara registrerade som moped, motorcykel eller traktor. Transportstyrelsen är ansvarig för regelverket. Handeln borde ta ett större ansvar. Fyrhjulingar som drivs av riktiga motorer marknadsförs i vissa fall som leksaker för barn trots att barn egentligen inte får köra dem, utom i undantagsfall.

- Ingen förälder skulle sätta en 12-åring på en 500 kubiks motorcykel. Men en fyrhjuling med samma motorstorlek och 50 hästkrafter släpper man iväg barnen på. Det är bättre att motorintresserade barn börjar köra ett tvåhjuligt fordon i en motorklubb när de har rätt ålder inne, säger Maria Wedin.

Forskningsrapporten ”Barn och fyrhjulingar, riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv” är gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Sveriges lantbruksuniversitet. Forskningsstudien finansierades av Länsförsäkringars forskningsfond.Kontakt:

Länsförsäkringars trafiksäkerhetsexpert
Maria Wedin,  maria.wedin@lansforsakringar.se, 073-964 13 15
Länsförsäkringar pressjour 08-588 418 50

Forskarna bakom studien och forskningrapporten 
Christina Stave, beteendeforskare, christina.stave@vti.se,  070-832 51 41
Peter Lundqvist, forskare SLU, peter.lundqvist@slu.se 070-729 61 15

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

7 000 personer har skadats i olyckor med fyrhjuling under åren 2007-2010 och nära 3 000 av dem var barn under 15 år. En ny forskningsstudie finansierad av Länsförsäkringar pekar på orsakerna till problemen och initerar en informationskampanj för att minska olyckorna - som till stor del händer på landsbygden.
Twittra det här

Citat

De fyra hjulen ger ett falskt intryck av stabilitet, vältrisken med dessa tunga fordon är stor, samtidigt som de snabbt kan komma upp i höga farter
Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar