Kvinnor väljer kortare utbetalningstid för pension än män

Betydligt fler kvinnor än män väljer den kortaste utbildningstiden för den delen av pensionen som de sparat till själva eller som kommer från tjänstepensionen. Det visar statistik från Länsförsäkringar.* 

Löneskillnaderna i arbetslivet ger kvinnor lägre pensioner generellt och det påverkar också hur de beter sig med sin tjänstepension och sitt privata pensionssparande när det väl är dags att börja med utbetalningen. Statistiken visar att kvinnorna generellt sett har en kortare medelutbetalningstid än männen och något färre kvinnor än män väljer också livsvarig utbetalning av pensionen.

– Tyvärr är nog förklaringen ganska enkel. Med ett betydligt lägre totalt pensionskapital än männen skulle många kvinnor behöva jobba längre för att på så sätt öka sin pension. När de väl slutar arbeta påverkar det hur de tar ut tjänstepensionen och det privata sparandet, i många fall tar de ut den på kort tid för att kunna behålla en rimlig levnadsstandard och ha en pension som det faktiskt går att leva på. Färska siffror från Fondbolagens förening visar också att 52 procent av kvinnorna uppger att de har ett behov av ett privat pensionssparande, jämfört med 40 procent av männen, säger Emma Persson, Länsförsäkringars privatekonom.

Statistiken visar också att kvinnorna jobbar längre innan de börja ta ut sin tjänstepension eller privata pension, och att 47 procent väljer den kortaste betalningstiden (normalt 5 år). Motsvarande siffra för männen är 41 procent. 

 – Vi har i grunden ett bra och stabilt pensionssystem, men ett allt större ansvar för den framtida pensionen har skjutits över på individen och arbetsgivaren. Det gäller att vara medveten om hur olika val man gör under livet påverkar pensionen. Vi ser att fler kvinnor oroar sig över om de kommer att klara sig på den framtida pensionen. Det kan bland annat ha att göra med lägre lönenivåer, att fler kvinnor jobbar deltid när barnen är små och att kvinnorna lever längre än männen. Kvinnor har också högre etableringsålder än män på arbetsmarknaden, vilket påverkar livsinkomsten och därmed pensionen, säger Emma Persson.

Utbetalningstid kvinnor och män Länsförsäkringars kundbas:

Pensionstips för dig som närmar dig pensionen: 

  • Logga in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Komplettera det egna sparandet vid behov.
  • Har du inte behov av ett efterlevandeskydd kan du sänka eller ta bort det helt. Det ger mer till din ålderspension.
  • Flytta stegvis över dina sparpengar till ränteplaceringar några år innan du planerar att sluta arbeta. Det minskar risken för brant nedgång i värdet på ditt sparande du har på aktiemarknaderna.

Om statistiken:
Källa: Länsförsäkringar, bygger på nära 250 000 pensionsförsäkringar under utbetalning.

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner:
https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/
Länsförsäkringar på Twitter:   www.twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:

Emma Persson, Länsförsäkringars privatekonom, telefon 076-1092730
Presskontakt 08-588 41850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Vi har i grunden ett bra och stabilt pensionssystem, men ett allt större ansvar för den framtida pensionen har skjutits över på individen och arbetsgivaren. Det gäller att vara medveten om hur olika val man gör under livet påverkar pensionen. Vi ser att fler kvinnor oroar sig över om de kommer att klara sig på den framtida pensionen. Det kan bland annat ha att göra med lägre lönenivåer, att fler kvinnor jobbar deltid när barnen är små och att kvinnorna lever längre än männen. Kvinnor har också högre etableringsålder än män på arbetsmarknaden, vilket påverkar livsinkomsten och därmed pensionen.
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar