Sjukskrivningar innebär mer jobb för friska kollegor

Nu är årets sjukaste månad här, och det påverkar även många som inte är direkt drabbade – 75 procent av arbetsgivarna i företag med 5-10 anställda löser kortare sjukfrånvaro genom att lägga över arbetsuppgifter på andra medarbetare. 

När någon på jobbet blir sjuk innebär det att arbetsuppgifter inte blir gjorda om de inte hanteras av någon annan. Arbetsgivaren kan välja att ta in vikarier eller konsulter, lägga över arbetsuppgifterna på övriga medarbetare, eller dra ner på verksamheten. I företag med 5-10 anställda väljer hela 75 procent av cheferna att låta friska kollegor ta hand om den sjukskrivnas arbetsuppgifter vid kortare sjukfrånvaro (14 dagar eller mindre), visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Det här kan förstås vara problematiskt. Att det händer någon enstaka gång är för det mesta ingen fara, men när det sätts i system kan det få allvarliga konsekvenser. Det skapar stress för dem som får ta hand om extra arbetsuppgifter, vilket är olyckligt då just stress är en av vanlig orsak bakom sjukskrivning, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Om man tittar på mindre företag, med 1-4 anställda, är det i stället verksamheten som blir lidande. Nära hälften av arbetsgivarna i de mindre företagen svarar att de löser kortare sjukfrånvaro genom att dra ner på verksamheten.

– Att behöva dra ner på verksamheten är förstås inte bra, men det är inte heller lyckat att låta färre jobba mer. Det kan på sikt skapa en kultur där det är skuldbelagt att inte må bra, där man inte vågar stanna hemma trots att man är sjuk för att man inte vill vara den som ställer till det för sina kollegor, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Hur hanterar du korttidssjukskrivningar på din arbetsplats, alltså sjukskrivningar på 1-14 dagar?

Svarsalternativ 1-4 anställda 5-10 anställda
Tar in vikarier eller konsulter 8 procent 12 procent
Lägger arbetsuppgifter på övriga medarbetare 31 procent 75 procent
Drar ned på övriga verksamheten 47 procent 12 procent
Vet inte 14 procent 1 procent

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågeställningen var: Hur hanterar du korttidssjukskrivningar på din arbetsplats, alltså sjukskrivningar på 1-14 dagar? Svarsalternativ: Tar in vikarier eller konsulter, lägger arbetsuppgifter på övriga medarbetare, drar ned på verksamheten, vet inte.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se

Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Det här kan förstås vara problematiskt. Att det händer någon enstaka gång är för det mesta ingen fara, men när det sätts i system kan det få allvarliga konsekvenser. Det skapar stress för dem som får ta hand om extra arbetsuppgifter, vilket är olyckligt då just stress är en av vanlig orsak bakom sjukskrivning
Kristina Ström Olsson., Hälsostrateg