Lägre förståelse för psykisk än fysisk ohälsa i arbetslivet

Report this content

Synen på psykisk ohälsa i arbetslivet har förändrats under senaste tio åren, men trots det är förståelsen för fysisk ohälsa väsentligt större. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Förståelsen för ohälsa i arbetslivet varierar beroende på var den sitter. Är det kroppen som drabbas upplever de allra flesta (90 procent) att det finns en förståelse medan endast ett fåtal (7 procent) anser att det inte finns någon förståelse. När det gäller psykisk ohälsa är det tyvärr färre (72 procent) som upplever att det finns en förståelse, och fler (21 procent)som känner att förståelse saknas.

Samhällets syn på sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har förändrats till det bättre. Men det finns fortfarande skillnader. Nästan åtta av tio anser trots allt att synen på sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa förändrats under de senaste tio åren. Hälften anser att det inte är lika skamfyllt som för tio år sedan och knappt tre fjärdedelar anser att en anledning till förändringen kan vara att vi pratar mer om psykisk ohälsa idag.

Något fler i åldern 29 år och yngre, anser att det inte finns förståelse för psykisk ohälsa jämfört med de äldre. Det är också färre i den yngre åldersgruppen som upplever att de kan prata med sin chef om psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och den ligger dessutom bakom ökningen av långa sjukskrivningar. Vi behöver ta den psykiska ohälsan på allvar och kunna prata öppet om den på våra arbetsplatser. Målet måste förstås vara att det inte ska vara någon skillnad alls i hur man som arbetsgivare ser på psykisk och fysisk ohälsa, eller vilka insatser man gör för att hjälpa den drabbade på jobbet, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Undersökningen visar också på en del regionala skillnader. Skåne, Örebro och Jämtland sticker ut på så vis att så många som 25 procent eller fler anser att det inte finns någon förståelse för psykisk ohälsa, jämfört med ett genomsnitt för hela riket på 21 procent.

Tips för ökad förståelse kring psykisk ohälsa:

  1. Skapa ett gott arbetsklimat som främjar öppen kommunikation chef-medarbetare och medarbetare emellan.
  2. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning. Både chef och medarbetare har ett ansvar.
  3. Främja hälsa på arbetsplatsen genom ovanstående punkter samt genom möjlighet till återhämtning och vardagsrörelse. Prova promenadmöten och att ta trappan i stället för hissen.

Fråga: Upplever du att det finns förståelse för psykisk ohälsa i arbetslivet, med psykisk ohälsa menar vi depression, oro, ångest och stressrelaterad ohälsa såsom utmattningssyndrom?

Ja Nej Vet ej
Psykisk hälsa 72 procent 21 procent 7 procent
Fysisk hälsa 90 procent 7 procent 4 procent

Frågan uppdelat på ålder:

-29 år 30-49 år 50-64 år 65 år
Psykisk hälsa - ja 66 procent 77 procent 75 procent 68 procent
Fysisk hälsa - ja 29 procent 19 procent 22 procent 18 procent

Läs mer i bifogat dokument med siffror från undersökningen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med drygt 7 000 privatpersoner i åldern 18-79 år. Undersökningen är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen finns nedbruten på 23 regioner/län.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se

Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och den ligger dessutom bakom ökningen av långa sjukskrivningar. Vi behöver ta den psykiska ohälsan på allvar och kunna prata öppet om den på våra arbetsplatser. Målet måste förstås vara att det inte ska vara någon skillnad alls i hur man som arbetsgivare ser på psykisk och fysisk ohälsa, eller vilka insatser man gör för att hjälpa den drabbade på jobbet.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar