Anders Borgcrantz lämnar rollen som CFO och vice vd för Länsförsäkringar Bank

Report this content

Anders Borgcrantz lämnar rollen som CFO och tillika vice vd på Länsförsäkringar Bank för att fokusera på sitt uppdrag som vd för Länsförsäkringar Hypotek.

Anders kommer att kvarstå som medlem i Länsförsäkringar Banks koncernledning och även kvarstå som CFO tills dess att ny CFO är tillsatt. Rekrytering av ersättare påbörjas omgående.

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 18:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB, 08-588 414 37, 070-240 47 04
Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar