Ännu ett halvår med stark avkastning i Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet

Report this content

Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet redovisar stark avkastning och höjda återbäringsräntor till kunderna första halvåret 2021. Inom fondförsäkring var tillväxten mycket stark – premieinkomsten ökade med 103 procent.

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad i två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning).

Länsförsäkringar Fondliv – jan-jun 2021

Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020.)

 • Det förvaltade kapitalet ökade med 32 procent till 199 (151) Mdkr.
 • Totala premieinkomsten ökade med 103 procent till 11,2 (5,5) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till 337 (332) Mkr.
 • Resultatet påverkades av en uppdaterad affärsmodell som innebär ökade ersättningar till länsförsäkringsbolagen. Enligt den uppdaterade affärsmodellen, vars syfte är att främja framtida tillväxt, är ersättningar delvis resultatbaserade från och med 2021.
 • Kundernas genomsnittliga fondavkastning under de senaste 12 månaderna uppgick till 26 procent.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 7,2 procent och förvaltat kapital ökade till 5,1 (4,1) Mdkr. Investeringar i aktier och alternativa investeringar bidrog mest till den goda avkastningen.

– Länsförsäkringar Fondlivs tillväxt var fortsatt mycket stark första halvåret 2021. Nettoinflöde av premie och kapital från befintliga och nya kunder nådde högsta nivån någonsin och premieinkomsten ökade med 103 procent. Även kundavkastningen var stark. Vi förväntar oss att det totala livresultatet för Länsförsäkringar Fondliv och de 23 regionala länsförsäkringsbolagen närmar sig 1 Mdkr för helåret 2021, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringar Liv – jan-jun 2021

Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020.)

 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 114 (110) Mdkr.
 • Resultatet ökade till 5,1 (-2,1) Mdkr.
 • God avkastning i samtliga förvaltningsformer, med störst bidrag från aktier, alternativa investeringar och fastigheter i både Nya Trad och Gamla Trad. Avkastningen uppgick till 7,8 procent i Nya Trad, 2,2 procent i Gamla Trad och 11,3 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II ökade till 209 (177) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,39 (0,43) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,2 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 19,0 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 45 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 17,6 (12,5) Mdkr, motsvarande 15,5 procent av förvaltat kapital.

Återhämtningen i världens ekonomier fortsatte under andra kvartalet. Även de finansiella marknaderna fortsatte att utvecklas positivt, om än i lite lugnare takt än under första kvartalet. Under halvåret levererade vi konkurrenskraftig avkastning till våra kunder samtidigt som arbetet med hållbart värdeskapande gjorde att koldioxidavtrycket i placeringarna reducerades ytterligare. Ett starkt resultat och starka nyckeltal gjorde det möjligt för oss att höja återbäringsräntan ytterligare. Per den 1 juli höjdes återbäringsräntan med två procentenheter och uppgår därmed till 9 procent i Nya Trad och 6 procent i Gamla Trad, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.  

Läs mer

Sammanfattningsbild, Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring jan-jun 2021 (bilaga)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning

Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport jan-jun 2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 433 13

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.