Arbetsgivaren borde visa effekterna av deltidsarbetet

Report this content

Kvinnor är i högre grad hemma och är idag de som står för majoriteten av uttagna föräldradagar, tillfällig föräldrapenning och jobbar i högre grad deltid. Och hon blir också, möjligen som en konsekvens av detta, den som står för den största delen av det obetalda hushållsarbetet i hemmet. Eftersom pensionen idag baseras på livsinkomsten (och inte lönen)* blir konsekvensen att kvinnors pension blir fler tusen kronor lägre.

Tidigare undersökningar visar att kvinnor oroar sig mer för sin pension men att få är medvetna om vad det är som påverkar utfallet av pensionen. Därför bör den som godkänner deltidsarbetet, nämligen arbetsgivarna, tvingas upplysa om de ekonomiska konsekvenserna av detta val.

– Förutom de 90 dagar som har vigts åt pappan i dagens föräldraförsäkring står det idag fritt för alla familjer att själva välja hur de vill fördela föräldraledighet, VAB och deltidsarbete. Att familjer själva ska få välja vilken fördelning som passar dem är en fin tanke, problemet är bara att denna valfrihet tenderar att cementera den strukturella ojämställdheten. Kvinnor blir i högre grad frånvarande från arbetsmarknaden som en konsekvens av dessa val, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Enligt Försäkringskassan tog kvinnor exempelvis ut 71 procent av föräldrapenningdagarna år 2018. Bland föräldrar som har två barn i åldrarna 3-5 år jobbar 40 procent av kvinnorna deltid mot 8 procent av männen (SCB). Så även om en kvinna och en man har samma lön så kommer det i slutändan att skilja flera tusenlappar mellan en kvinna och en mans pension eftersom de färre antal arbetade timmarna påverkar kvinnors livsinkomst.

– Jag tror att kunskapen om konsekvenserna av den här ”deltidsfällan” i många fall är väldigt låg. Det måste vi ändra på. För att hjälpa den som ansöker om att arbeta deltid borde arbetsgivaren därför informera den anställde om de ekonomiska konsekvenserna och samtidigt erbjuda samtal med någon som kan ge den anställde tips och råd. Med ett räkneexempel kan den anställda då se hur deltiden kan komma att påverka den framtida pensionen. Beslutet är fortfarande upp till den enskilde att fatta, men förhoppningsvis blir det ett mer medvetet val, säger Emma Persson.

Nedan har vi räknat ut hur mycket lägre kvinnors pension blir i några vanliga yrken

Informations-, kommunikations- och PR-chefer   3 900 kr

Gymnasielärare (privatanställda)                            500 kr

Personal- och HR-specialister                              3 300 kr

Controller                                                             4 100 kr

Affärs- och företagsjurister                                  7 200 kr

Förvaltnings- och organisationsjurister               6 300 kr

Banktjänstemän                                                   3 500 kr              

Källa; SCB inkomst för tjänstemän 2017. Vi har räknat med att den anställde är 27 år gammal, har tjänstepension inom avtalsområdet ITP och vill ha sitt pensionskapital utbetalat livsvarigt.

Det är viktigt att var och en är medveten om hur arbetstiden påverkar livsinkomsten på lång sikt och vilka effekter på lön och karriärmöjligheter frånvaro från arbetsmarknaden kan ha på pensionen. Det är inte lätt alltid så lätt att sätta sig in i och förstå. I en undersökning genomförd av AMF för knappt ett år sedan svarade varannan person att de inte hade koll. Det behövs kontinuerlig information och särskilt inför de olika livsfaser som en anställd går igenom, som t ex småbarnsåren.

Bra vore därför att varje arbetsgivare borde informera den person som önskar jobba deltid om de konsekvenser det får för pensionen. Självklart ska alla få gå ner i arbetstid om de vill, men ett mer informerat val kanske kan leda till att man börjar fundera. Kanske leder det till en diskussion hemma om hur deltidsarbetet kan fördelas eller hur den ena parten kan kompenseras ekonomiskt. Ett mer välunderbyggt beslut har möjlighet att förbättra kvinnors pension på sikt.

* Lön påverkas inte av frånvaro, deltid/heltidstjänstgöring, övertid.

* Inkomst påverkas av frånvaro, deltid/heltidstjänstgöring, övertid.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media