Arbetsgivarna tror på ökad långtidssjukskrivning

Var fjärde arbetsgivare tror att sjukskrivningarna kommer att öka i år visar Länsförsäkringars Hälsobarometer 1, 2014. Och det är framförallt långtidssjukskrivningarna och de psykiska besvären hos medarbetarna man tror kommer att öka.

Hälsobarometern visar att drygt var fjärde företagare (26 procent) tror att sjukskrivningarna kommer att öka det kommande året och över hälften av företagarna, (54 procent), tror att det är långtidssjukskrivningarna som kommer att dominera. Hälsobarometern visar att så många som 60 procent av de tillfrågade arbetsgivarna tror att det är sjukskrivningarna på grund av psykiska besvär som kommer att öka.

– Enligt Leli Kjellin, välfärdsansvarig på Länsförsäkringar, är det oroande att så pass många tror på ökad långtidssjukskrivning. Men det ger en anledning att se över hur rehabiliteringen av sjuka medarbetare fungerar och vad man kan göra för att korta ned sjukskrivningstiden och minska kostnaderna.

Det är framförallt nya uppgifter om den psykiska ohälsan som får Försäkringskassan att skriva upp prognosen för sjukskrivningarna. Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån kommer depression att vara den enskilt största anledningen till sjukskrivning inom ett par år.

– Det här resultatet visar att företagarna är väl medvetna om problemen med den psykiska ohälsan. Sen vet vi att kunskapen om hur man kan arbeta för att bryta trenden bara finns i en mindre andel av företagen. Tidigare undersökningar vi genomfört visar att bara en fjärdedel av företagarna anser att de har tillräcklig kunskap för att möta den här problematiken, säger Leli Kjellin.

Tabeller

1.   Hur tror du antalet sjukskrivningarna kommer att förändras det kommande året?

2.   Tror du att det är långtidssjukskrivningen eller korttidssjukskrivningen som kommer att öka?


3.   Tror du att det är de fysiska eller psykiska besvären som kommer att öka?


Varför en Hälsobarometer?
Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur de själva gör för att klara av problematiken med frånvarande medarbetare. Hälsobarometern bygger på fyra frågor som ställts med hjälp av telefonsamtal till 1 000 slumpmässigt valda företagare i Sverige. Rapporten kommer att publiceras tre gånger per år.

För ytterligare information kontakta:
Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar. Tel. 073 96 414 72
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media