• news.cision.com/
  • Länsförsäkringar/
  • Årsredovisningarna avseende Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgängliga på hemsidan

Årsredovisningarna avseende Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgängliga på hemsidan

Report this content

Från och med idag, tisdagen den13 mars 2018, finns årsredovisningarna för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek avseende verksamhetsåret 2017 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks respektive webbplatser enligt länkarna nedan. Länsförsäkringar Bank ABs rapport, Risk- och kapitalhantering (Pelare III) 2017 finns också tillgänglig på Länsförsäkringar Banks hemsida från och med idag.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/

Denna information offentliggörs av Länsförsäkringar Bank AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 12.00 svensk tid.För ytterligare information, kontakta:
Stefan Karkamanis, Investor Relations – Länsförsäkringar Bank AB,
08 – 588 402 90, 0723 – 10 00 80
stefan.karkamanis@lansforsakringar.se 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar: