Bra arbetsklimat krävs för att orka jobba längre

Report this content

Arbetsmiljön är en av nycklarna för att hålla sig själv och sina anställda friska. Enligt en rapport* som släpptes förra veckan är ett aktivt arbetsmiljöarbete avgörande för att anställda ska orka jobba fram till pensionen.  Och av en undersökning som Länsförsäkringar har gjort framgår att fler yngre än äldre företagare anser att både den psykosociala som den fysiska arbetasmiljön är viktig.

– Det bådar gott för framtiden att yngre företagare har ett större fokus även på den psykosociala arbetsmiljön. Det ingår som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Eftersom vi har en stor samhällsutmaning med psykisk ohälsa och tillbringar mycket tid på jobbet så är ett löpande arbetsmiljöarbete avgörande för att man ska må bra på jobbet och orka jobba länge, säger Kristina Ström Olsson hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Av Länsförsäkringars undersökning framgår också att faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv är främst konkurrenskraftig lön, tjänstepension och sjukvårdsförsäkring men även flexibel arbetstid och flexibel arbetsplatsnärvaro.

Det blir allt vanligare i vissa branscher att man jobbar hemifrån eller sitter på caféer eller liknande och arbetar. Och även här har arbetsgivaren ett ansvar för arbetsmiljön.

– Att få jobba lite mer fritt både när det gäller arbetstider och var arbetet utförs är det en grupp anställda som värdesätter högt. Här har arbetsgivaren genom sitt arbetsmiljöansvar en skyldighet att det ändå blir en balans i arbetet och att miljön är bra. Oavsett hur man lägger upp arbetet eller var man sitter och jobbar ska arbetsgivaren se till att det inte går överstyr, ett ansvar som delas med den anställde säger Kristina Ström Olsson.

* Underlagsrapport till Delegationen för senior arbetskraft. Författare Professor Kerstin Nilsson.

Hur viktigt är följande för dig som företagare och dina anställda?

Totalt 20-44 år 45-52 år 53-61 år 62-84 år
Psykosocial arbetsmiljö, här avses att arbetsplatsen är fri från mobbning och kränkning, att aktivt arbeta med att minska stress och främja ett bra arbetsklimat 89 % 95 % 90 % 89 % 81 %
Fysisk arbetsmiljö, här avses ergonomi, skyddsutrustning etc 88 % 93 % 90 % 86 % 82 %

Vad av följande är viktigast för dig som arbetsgivare att erbjuda anställda för att du ska bli en attraktiv arbetsgivare?

Totalt 20-44 år 45-52 år 53-61 år 62-84 år
Konkurrenskraftig lön 60 % 65 % 58 % 59 % 60 %
Tjänstepension med tillhörande trygghetslösningar, så som sjukförsäkring, 35 % 39 % 31 % 35 % 37 %
Sjukvårdsförsäkring 27 % 34 % 22 % 24 % 27 %
Flexibel arbetstid 24 % 29 % 24 % 25 % 17 %
Friskvårdsbidrag 19 % 25 % 16 % 24 % 11 %
Flexibel arbetsplatsnärvaro 15 % 12 % 19 % 14 % 12 %
Måltidsförmån 3 % 3 % 3 % 1 % 6 %
Löneväxling 2 % 3 % 1 % 2 % 5 %
Inget av ovanstående 19 % 11 % 24 % 20 % 21 %

Korta fakta om systematiskt arbetsmiljöarbete

Att jobba systematiskt med arbetsmiljön handlar om fem övergripande delar; att undersöka arbetsförhållandena, göra en riskbedömning, åtgärda risker som kommit fram, göra en handlingsplan för det som inte genomförs direkt och slutligen att följa upp och lära av arbetet.

Tips för att främja en hälsosam arbetsplats

         Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.

         Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

         Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.

         Ha återkommande medarbetarsamtal med närmaste chef.

         Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Länk till Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar

Om undersökningen
Undersökningen om företagens fokus på arbetsmiljön genomfördes genom webbintervjuer med 675 företag med upp till 49 anställda. Den är genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågan som ställdes: Hur viktigt är följande för dig som företagare och dina anställda – psykoscial arbetsmiljö/fysisk arbetsmiljö. Vad av följande är viktigast för dig som arbetsgivare att erbjuda anställda för att du ska bli en attraktiv arbetsgivare?

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.