Elfel allt vanligare orsak till lantbruksbränder

Report this content

Varje år rycker Räddningstjänsten ut på drygt 150 larm av bränder inom lantbruket*. Bara de senaste två åren har skördetröskor brunnit för 30 miljoner kronor enligt statistik från Länsförsäkringar vilket är en fördubbling jämfört med åren innan.
– Med små medel och åtgärder kan du minska risken för brand väsentligt, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar.

Elutrustning som används i lantbruket utsätts ofta för stora påfrestningar på grund av bland annat mekanisk påverkan samt fuktiga och frätande miljöer. En stor del av elutrustningen används dessutom i dammiga och brandfarliga omgivningar vilket kan få allvarliga följder. Brandorsaksutredningar visar att nästan var tredje lantbruksbrand orsakas av elfel eller åska.

– Bristande elsäkerhet är ofta resultatet av eftersatt underhåll och felaktiga installationer vilket kan ge förödande konsekvenser som bränder och personskador. Genom att skruva lite i hur du som lantbrukare utför det dagliga arbetet och jobba målmedvetet med att förebygga skador så kan säkerheten ökas och risken för skador minskas, säger Tomas Ekman.

Så skyddar du din gård mot elbränder

  • Besiktiga elutrustningen regelbundet. Ju äldre lantbruk och elanläggning desto oftare behöver det kontrolleras. Strömbrytare och eluttag kan se hela ut på utsidan men det betyder inte nödvändigtvis att elledningarna i väggen är det.
  • Kontrollera att elinstallationer utförs av en person med specialistkunskap för lantbruksbyggnader och att Lantbrukets Brandskyddskommittés särskilda rekommendationer för elinstallationer i lantbruk följs.
  • Installera överspänningsskydd som hjälper till att skydda din elutrustning mot överspänning vid till exempel åska. 
  • Installera en jordfelsbrytare som snabbt slår av strömmen vid försämrad isolering mot jord.

*Källa: Brand kopplat till jordbruksmaskiner, MSB

För ytterligare information kontakta:
Tomas Ekman, riskspecialist Länsförsäkringar, mobil 070-670 91 40
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se


Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: