Endast två av tio åkerier genomför alkoholkontroller av sina förare

Report this content

I en undersökning som Länsförsäkringar låtit göra svarar åtta av tio av landets åkeriägare att man aldrig genomför alkoholkontroller av sina förare. Samtidigt svarar nästan 4 av tio av de åkerianställda att det saknas alkolås i samtliga av åkeriets bilar.  Även om regelefterlevnaden gällande nykterhet ökar bland lastbilsförare* så bidrar också ett införande av alkolås i flottan till att avdramatisera samtal om alkohol och trafiksäkerhet, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

De flesta av både förare och åkeriägare uppger att de har en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen, 91 procent totalt. Men när det gäller mer generella rutiner kring förberedelser inför arbetspasset uppger en tredjedel av förare och åkeriägare att det saknas helt på arbetsplatsen. 

– Merparten svarar att det finns en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen men det är oklartom den följs eller inte. Alkolås borde vara obligatoriskt i all yrkestrafik. För att kunna genomföra ett arbetspass på bästa sätt och för att orka prestera på lång sikt så behöver man ta hand om sin hälsa. Det handlar inte bara om att undvika alkohol eller droger, utan även om levnadsvanor såsom vardagsmotion, sömn och kost, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Förberedelser inför ett arbetspass innebär inte bara att förarens fysiska förutsättningar ska vara bra, utan det är också ett ansvar för att kontrollera fordonet. Det handlar om att gå igenom och säkerställa att fordonet är trafiksäkert. Totalt uppger 56 procent att de alltid genomför egenkontroller av fordonet inför ett arbetspass. Men siffrorna skiljer sig mellan förare och åkeriägare. Endast 45 procent av åkeriägarna uppger att de genomför egenkontroller medan siffran är 68 procent bland förarna. 

– Det är intressant att det är färre åkeriägare som uppger att de genomför egenkontroller av fordonet inför körning. Man skulle kunna tänka sig att de skulle vara mer måna om att allt står rätt till. Det skulle kunna handla om tidspress då fler åkeriägare upplever att de är stressade och jobbar efter ett pressat schema. Att prioritera bort säkerheten för att vinna tid är dock ofta en kortsiktig lösning då det kan öka risken för olyckor, säger Anders Wallstenius. 

Frågorna som ställdes i undersökningen:

Genomför ni regelbundet alkoholkontroller på chaufförerna?

  Åkeriägare
Ja 20 procent
Nej 80 procent

Har åkeriet du arbetar för en alkohol- och drogpolicy?

  Totalt
Ja 91 procent
Nej 8 procent
Vet ej 1 procent

Finns det alkolås i lastbilen/lastbilarna du kör?

  Totalt
Ja, i alla lastbilar jag kör 30 procent
Ja, i vissa lastbilar jag kör 32 procent
Nej 38 procent

Finns det en policy/rutiner på företaget kring hur du som chaufför på bästa sätt förbereder dig inför ett arbetspass?

  Totalt
Ja 65 procent
Nej 31 procent
Vet inte 4 procent

Hur ofta har du som rutin att utföra egenkontroll av fordonet innan körning?

  Totalt
Alltid 56 procent
Oftast 37 procent
Sällan 6 procent
Aldrig 1 procent

*Länk till Transportstyrelsens rapport:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/vag/tillstandsmatning-2019---rapport-gods-och-sociala-villkor/


Om Länsförsäkringars undersökning
Undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. 74 procent av åkeriägarna kör själv sina fordon i yrkestrafik. Frågorna som ställdes: Genomför ni regelbundet alkoholkontroller på chaufförerna?, Har åkeriet du arbetar för en alkohol- och drogpolicy?, Finns det alkolås i lastbilen/lastbilarna du kör?, Finns det en policy/rutiner på företaget kring hur du som chaufför på bästa sätt förbereder dig inför ett arbetspass?, Hur ofta har du som rutin att utföra egenkontroll av fordonet innan körning?

För ytterligare information kontakta:
Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar, 08-588 413 06, anders.wallstenius@lansforsakringar.se
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 1241, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.