Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror

Kontantinsatsen till det första boendet är en stor utmaning för unga. Men nu visar en undersökning från Länsförsäkringar att föräldrarna är mer villiga att bidra ekonomiskt än vad barnen tror. Samtidigt finns det många som inte ser någon möjlighet alls att köpa en egen bostad. 

Bostädernas värdeökning har generellt sett varit hög de senaste åren vilket påverkar framförallt unga som för första gången ska in på bostadsmarknaden. Bolånetaket som infördes 2010 innebär att du kan låna max 85 procent av bostadens värde och 15 procent av köpeskillingen ska köparen betala själv i kontantinsats.

Av unga mellan 18-30 år tror 21 procent att föräldrarna kommer att stötta ekonomiskt helt eller delvis med kontantinsatsen medan så många som 57 procent av föräldrarna mellan 40-60 år istället svarar att de kan tänka sig att hjälpa till med hela eller delar av kontantinsatsen. Föräldrarna är alltså mer generösa än vad barnen tror.

Hela 43 procent tror de klarar köpet helt på egen hand. Samtidigt uppger 29 procent av de unga bostadsköparna att de idag inte ser någon ekonomisk möjlighet att köpa en bostad eller att de hellre vill bo i en hyreslägenhet. Av föräldrarna är det 36 procent som inte ser någon möjlighet att hjälpa till ekonomiskt eller att de ser hyreslägenhet som ett alternativ.

– Intressant att så pass många fler föräldrar än vad ungdomarna tror kan tänka sig att hjälpa till vi bostadsaffären. Men många föräldrar har varit med om en stor värdeökning av sin egen bostad och tycker sannolikt att de har utrymme för att utöka sina egna bolån och hjälpa barnen, kommenterar Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.   

Undersökningen visar också att var femte förälder kan tänka sig betala hela kontantinsatsen.

–Det underlättar om föräldrarna kan börja spara till barnen när de är små för att hinna få ihop kapital som kan användas vid bostadsköp. Köper du exempelvis en bostad för en miljon kronor, ska du själv betala en kontantinsats på 150 000 kronor. Sparar du ihop det på 10 år behöver du månadsspara 1 250 kronor per månad. Kan du få en avkastning på i snitt 5 procent per år räcker det att du sparar cirka 1 050 kronor i månaden, fortsätter Elisabeth Hedmark.

– Vi som fastighetsmäklare möter föräldrar med vuxna barn på visningarna. Min känsla är att det har blivit vanligare de senaste åren att föräldrar går in och stöttar ekonomiskt. Det gäller både riktigt unga köpare som kanske ska studera och lite äldre förstagångsköpare med fast jobb säger Andreas Waldestrand, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Uppsala.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom slumpvisa webbintervjuer av 1 000 personer mellan 40 och 60 år med barn under 18 år samt med personer mellan 18 och 30 år. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

 

Frågeställningarna var:

  • Hur tror du att dina barn kommer att finansiera sin första bostad?
  • Hur tror du att du kommer att finansiera din första bostad?

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073-96 419 69
Andreas Waldestrand, mäklare på Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Tel. 070 - 53 01 133
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

 

 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar: