Företagare drömmer om en tidig pension

Frågar man företagare så är drömmen om en tidig pension tydlig. Nästan 40 procent av företagarna vill gå i pension senast vid 60 års ålder. Motsvarande siffra för personer som förvärvsarbetar är 28 procent. Skillnaden är också stor när det gäller frågan om när man tror att man kan gå i pension. Där tror 22 procent av företagarna på pensionering senast vid 60 år. Bland dem som förvärvsarbetar är motsvarande siffra bara 4 procent. Det visar en undersökning av Länsförsäkringar. 

Vi vet sedan tidigare att var tredje småföretagare saknar avsättningar till tjänstepension och att det är vanligare i vissa branscher där dagens unga arbetar. Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen som kommer att betalas ut, och därför måste man se till att arbetsgivaren betalar in eller att betala in själv om man driver eget. Företagare ska också se till att ta ut en ordentlig lön för att på så sätt tjäna in till allmän pension.  Det här är en förutsättning för att själv kunna välja tidpunkt när man ska sluta arbeta, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Siffrorna visar också att betydligt fler som är anställda räknar med att arbeta en bra bit upp mot 70 år. Här är siffran 33 procent medan endast 19 procent av företagarna tror att de kommer att arbeta så länge.

– Även om drömmen lever kvar har svenskarna insett att vi kommer att behöva arbeta allt längre. Idag slutar vi arbeta vid knappt 64 års ålder. Det är bra att många har rimliga förväntningar och därmed möjlighet att göra smarta och genomtänkta val kring sin framtida pension. Genom att så tidigt som möjligt engagera sig för sin pension finns större möjlighet att själv bestämma när man vill sluta arbeta. Förutom att känna till vilka val i livet som påverkar pensionen negativt är det för de flesta en nödvändighet att spara extra för sin pension, säger Elisabeth Hedmark.

Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension?

Ålder Privatpersoner Företagare
– 49 1 % 2 %
50-55 7 % 12 %
56-60 20 % 23 %
61-65 35 % 30 %
66-70 8 % 9 %
71- 0 % 1 %
Vet ej 28 % 22 %

Vid vilken ålder tror du att du kommer gå i pension?

Ålder Privatpersoner Företagare
– 49 0 % 0 %
50-55 1 % 7 %
56-60 3 % 15 %
61-65 30 % 38 %
66-70 33 % 19 %
71- 5 % 5 %
Vet ej 26 % 17 %

Om undersökningen

Totalt har 1 000 privatpersoner i åldern 16-64 år och lika många småföretag med upp till 20 anställda intervjuats av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna har genomförts genom webbintervjuer. Frågorna som ställdes var: Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension? Vid vilken ålder tror du att du kommer gå i pension? 

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar, telefon 073 -964 1969
Pressjour, telefon 08-588 41850
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Citat

–Vi vet sedan tidigare att var tredje småföretagare saknar avsättningar till tjänstepension och att det är vanligare i vissa branscher där dagens unga arbetar. Tjänstepension är en viktig del av den totala pensionen som kommer att betalas ut, och därför måste man se till att arbetsgivaren betalar in eller att betala in själv om man driver eget. Företagare ska också se till att ta ut en ordentlig lön för att på så sätt tjäna in till allmän pension. Det här är en förutsättning för att själv kunna välja tidpunkt när man ska sluta arbeta.
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar