Forskning: Ditt jobb visar hur mörkrädd du är

Report this content

Lördagens tema på Järvaveckan är trygghet.  Forskning finansierad av Länsförsäkringars forskningsfond tar upp en vanlig källa till otrygghet - mörkret.


Den visar att mörkrädd eller inte, det varierar med vilken sysselsättning du har.

Forskningen, en undersökning som kallas Tillitsbarometern, har tittat närmare på relationen mellan trygghet, tillit och anställningsform/ställning på arbetsmarknaden. Den visar bland annat att din sysselsättning och din anställningsform har ett samband med hur otrygg du är ute när det är mörkt.

– Det är tydligt att en mer stabil position, till exempel egenföretagare och tillsvidareanställda, tycks vara kopplade till högre grad av såväl trygghet som tillit. De som är arbetslösa eller har en mer tillfällig anställningstyp tycks vara mer sårbara, säger Lars Trägårdh, professor i modern historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och projektledare för Tillitsbarometern.

De i rapporten som definierar sig som hemarbetande/sköter hushåll är de som är mest mörkrädda när de är ute (50 procent). Sedan kommer i fallande skala långtidssjukskrivna utan arbete (42 procent), pensionärer (40), Studerande (33), arbetssökande (31), långtidssjukskrivna med arbete (30), anställda (22) och till sist, de minst mörkrädda av dem alla, företagare (19 procent).

Bland de anställda är det också själva anställningsformen som påverkar om du är otrygg när det är mörkt ute. Tillsvidareanställda (21 procent) och vikarie-, projekt- och provanställda (21 procent) är mindre mörkrädda än anställda hos bemannings-/personaluthyrningsföretag (29 procent) och timanställda (33 procent).

Fakta om undersökningen

Tillitsbarometern är en befolkningsundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola under 2009 och 2017. Projektet är ett samarberte mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och Länsförsäkringars forskningsfond. Av de 26 317 tillfrågade så svarade 10 213 personer.

Rapporten finns här: https://www.esh.se/download/18.13977bbe1686f0eb0df9fb3/1552055575163/Tillitsbarometern,%20levande%20rapport,%20mars%202019.pdf

Läs mer om projektet här:

https://lansforsakringar.se/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/forskning/morgondagens-samhalle/tillitens-geografi/

Fakta om Järvaveckan

Järvaveckan är en årlig mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. https://jarvaveckan.se/om/

För ytterligare information kontakta:

Lars Trägårdh, professor i modern historia, 070 - 926 48 78.

Länsförsäkringars presstjänst 08 - 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Prenumerera

Dokument & länkar