Fortsatt god avkastning i Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet

Report this content

2020 har hittills varit ett år olikt alla andra. Men trots en orolig omvärld och påverkan av coronapandemin visar Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet fortsatt god avkastning. Vår långsiktiga placeringsstrategi har varit framgångsrik tack vare ett gott utgångsläge och proaktiva åtgärder, vilket gynnar våra kunder.

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad på två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning).

Länsförsäkringar Fondliv – jan-sep 2020

Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019.)

 • Det förvaltade kapitalet ökade till 162 (151) Mdkr.
 • Totala premieinkomsten ökade till 8,4 (7,1) Mdkr.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 1,7 procent och förvaltat kapital ökade till 4,4 (3,8) Mdkr. Återhämtningen har varit stark efter nedgångarna på de finansiella marknaderna under våren i spåren av coronapandemin, garantiförvaltningens avkastning uppgick till 3,8 procent under tredje kvartalet.
 • Fondlivs satsning på flyttmarknaden har gett stora positiva effekter såsom ett positivt flyttnetto under 2020.
 • Nio nya fonder har inkluderats i utbudet hittills i år, varav fem hållbarhetsinriktade. 

Kommentar från Mathias Collén, Vd för Länsförsäkringar Fondliv: ”Premieinkomsten ökade med 18 procent under det tredje kvartalet och vi gjorde ännu ett stabilt resultat. Vi har nu ett positivt netto för inflyttat kapital, vilket är en mycket glädjande utveckling. Den positiva trenden på finansmarknaderna fortsätter, även om coronapandemin har påverkat under året. Kundernas snittavkastning för fondförsäkring och garantiförvaltning är på plus hittills i år jämfört med i fjol.”

Länsförsäkringar Liv – jan-sep 2020

Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019.)

 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 112 (115) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till 0,1 (2,4) Mdkr.
 • Samtliga tillgångsslag bidrog positivt till avkastningen i både Nya Trad och Gamla Trad. Avkastningen uppgick till 2,3 procent i Nya Trad, 2,3 procent i Gamla Trad och 1,2 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 191 (200) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade jämfört med föregående år till 0,33 (0,34) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,9 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,8 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade obligationer uppgick till 12,6 (7,5) Mdkr, motsvarande 11,4 procent av förvaltat kapital.

Kommentar från Jakob Carlsson, Vd för Länsförsäkringar Liv: Vår långsiktiga placeringsstrategi har varit framgångsrik under året och bidragit till konkurrenskraftig avkastning i alla tre förvaltningsformerna. Under det tredje kvartalet fortsatte både nyckeltalen och kapitalavkastningen att stärkas. Starka nyckeltal är viktiga genom att de skapar riskutrymme och förutsättningar för långsiktigt positiv kapitalavkastning till gagn för våra kunder. Med en starkare balansräkning och en långsiktigt framgångsrik förvaltningsstrategi i ryggen är min bedömning att Länsförsäkringar Liv står väl rustad för att hantera framtidens utmaningar och möjligheter.”

Läs mer

Sammanfattningsbild, Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring jan-sep 2020 (bilaga)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning

Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport jan-sep 2020
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 433 13

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55

Presskontakt, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.