Fortsatt starka nyckeltal för Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet trots Covid-19-pandemin

Report this content

2019 var ett mycket framgångsrikt år för Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkringsverksamhet. Det nya decenniet började också starkt för Länsförsäkringar Fondliv, trots en mycket orolig omvärld på grund av Covid-19-pandemin. Under första kvartalet förbättrades både resultat och premieinkomst med omkring 20 procent, jämfört med samma period förra året. Länsförsäkringar Livs resultat blev negativt, men nyckeltalen var fortsatt starka och bolaget har en god förmåga att hantera ytterligare negativa händelser.

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad på två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning).

Länsförsäkringar Fondliv, erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning:

– Trots påverkan av Covid-19-pandemin redovisade Länsförsäkringar Fondliv ett mycket bra kvartal. Vi stärkte både resultatet och ökade premieinkomsten. Under perioden såg vi en ökad aktivitet i fondbyten, primärt bland de som står inför pension, men de allra flesta satt still i båten. Jag är mycket glad och stolt över att vi utsetts till ”Årets fondförsäkringsbolag”, för andra året i rad. Vi fortsätter även att ta stora initiativ inom hållbarhet, till exempel genom riktade investeringar och vår egenarrangerade tävling ”Årets hållbara fondprestation”, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringar Fondliv jan – mars 2020 i korthet (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019)

 • Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapital uppgick till 136 (140) Mdkr.
 • Resultatet ökade till 192 (161) Mkr.
 • Totala premieinkomsten ökade till 2,8 (2,3) Mdkr.
 • De kraftiga marknadsrörelserna orsakade av Covid-19-pandemin hade en negativ påverkan på Garantiförvaltningens avkastning som uppgick till -7,6 procent. Garantiförvaltningens förvaltade kapital uppgick till 3,8 (3,5) Mdkr.
 • Tre fonder med hållbarhetsfokus inkluderades i utbudet under kvartalet: RobecoSAM Global SDG Credits, PIMCO Global IG ESG och JP Morgan Global Macro Sustainable. Dessutom lanserades hållbarhetsinriktade placeringsförslag med fem olika risknivåer.
 • Länsförsäkringar arrangerade tävlingen ”Årets hållbara fondprestation” som syftar till att lyfta fram fonder som främjar hållbarhet och arbetar mot FN:s globala mål. Vinnare i år blev East Capital Ryssland och Handelsbanken Hållbar Energi.
 • Söderberg & Partners utsåg Länsförsäkringar Fondliv till ”Årets fondförsäkringsbolag 2019”.

Länsförsäkringar Liv, förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer:

– Det har varit ett dramatiskt första kvartal och även om en viss stabilisering har skett är osäkerheten fortsatt stor vad gäller utvecklingen i världsekonomin. Bolagets nyckeltal är fortsatt starka och bedömningen är att vi, på basis av redan vidtagna åtgärder, har en god förmåga att hantera negativa händelser och samtidigt stå fast vid vår långsiktiga investeringsstrategi, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv jan – mars 2020 i korthet (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019)

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 108 (112) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till -4,0 (1,0) Mdkr.
 • De kraftiga marknadsrörelserna orsakade av Covid-19 pandemin hade en negativ påverkan på portföljernas avkastning. Avkastningen uppgick till -7,2 procent i Nya Trad, -1,4 procent i Gamla Trad och -13,0 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 184 (207) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader ökande något till 0,45 (0,43) procent, på grund av minskningen av förvaltat kapital.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,7 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,6 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer och gröna obligationer uppgick till 11,3 (3,2) Mdkr, motsvarande 10,5 procent av förvaltat kapital.

Läs mer:

Sammanfattningsbild, Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring januari-mars 2020 (bilaga i pdf)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltningLänsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport januari-mars 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, telefon 070-56 60465
Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 08-588 414 55
Presskontakt, telefon 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.