Fortsatt tillväxt för Länsförsäkringar under tredje kvartalet 2002

Report this content

Fortsatt tillväxt för Länsförsäkringar under tredje kvartalet 2002 Länsförsäkringar fortsätter att växa på bank- och försäkringsmarknaden. Marknadsandelen inom sakförsäkring ökade med 0,8 procentenheter till 29,0 procent mellan tredje kvartalet 2001 och tredje kvartalet 2002. Marknadsandelen inom livförsäkring mätt i premieinkomst ökade under samma period med 0,7 procentenheter från 8,3 till 9,0 procent, och nyförsäljningen mätt i försäljningsvärde ökade med 1,4 procentenheter från 8,0 till 9,4 procent. Marknadsandelen inom fond ökade med 0,1 procentenhet till 3,7 procent. Antalet bankkunder har sedan årsskiftet ökat med 35 000 till totalt 380 000, och utlåningen inom Länsförsäkringar Hypotek har ökat med 3,9 miljarder kronor, motsvarande 165 procent. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik och Länsförsäkringars egna uppgifter om bank- och fondverksamheten. Sakförsäkringar Den totala marknadsandelen för hela sakförsäkringsmarknaden mätt i inbetald premie ökade med 0,8 procentenheter till 29,0 procent jämfört med motsvarande period förra året. Länsförsäkringar förstärkte sin marknadsledande position inom sakförsäkring på privatmarknaden. Länsförsäkringars andel, mätt i antal försäkringar, av boendemarknaden är 31,2 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter. Inom trafikförsäkringsmarknaden är ökningen 1,1 procentenheter och marknadsandelen uppgår nu till 35,6 procent, mätt i antal försäkringar. Inom företagsmarknaden minskade marknadsandelen mätt i inbetald premie. Det beror framför allt på att Länsförsäkringar inte höjt premierna i samma utsträckning som konkurrenterna. När det gäller beståndsutvecklingen har antalet företagsförsäkringar ökat med 11 604 till drygt 210 000 sedan årsskiftet. Premieintäkterna har under samma period ökat med 472 miljoner kronor till drygt 2,5 miljarder kronor. - Länsförsäkringar står starka på den svenska sakförsäkringsmarknaden och vår marknadsledande position har förstärkts under det gångna året, säger Ann Sommer, VD Länsförsäkringar Sak. Bank Antalet bankkunder i Länsförsäkringar uppgick till 380 000 den 30 september, vilket innebär en ökning med 35 000 kunder sedan årsskiftet. Utlåningen inom Länsförsäkringar Hypotek har ökat med 3,9 miljarder kronor, motsvarande 165 procent, sedan årsskiftet. Antalet nya bolånekunder är 15 000 och det totala antalet bolånekunder uppgår till 25 000. Den totala volymen uppgår till 6,2 miljarder kronor. Utlåningen totalt inom bankverksamheten har sedan årsskiftet ökat med 40 procent (5,3 miljarder kronor) till 17,8 miljarder kronor och inlåningen med 12,1 procent (1,5 miljarder kronor) till 13,9 miljarder kronor. Marknadsandelen, mätt i inlåning från hushållen, var 2,5 procent i juli 2002. - Under 2002 har Länsförsäkringar bland annat introducerat ett konkurrenskraftigt bolån i egen regi, och under november kompletterar vi bankens sparerbjudande med Aktiehandel via Internet. Vi är glada att våra ansträngningar ger resultat. Ett bevis är att Länsförsäkringar, enligt Svenskt Kvalitetsindex, har Sveriges mest nöjda bankkunder, säger Sören Ericson, VD Länsförsäkringar Bank. Direktsparande i fonder Av den totala fondmarknaden hade Länsförsäkringar en marknadsandel på 3,7 procent per den 30 september 2002, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Mätt i nettoinflöde under en rullande tolvmånadersperiod var Länsförsäkringars marknadsandel 4,9 procent, att jämföra med 7,8 procent för samma period föregående år. - Trots minskningen av nettoinflödet, ser jag ingen dramatik i detta. Mot bakgrund av börsutvecklingen är marknaden ganska liten just nu. Det innebär att kasten blir ganska stora, säger Mats Govenius, vice VD Länsförsäkringar Fonder. Livförsäkringsverksamheten Försäkringsförbundets statistik över utvecklingen på livförsäkringsmarknaden visar att Länsförsäkringar under perioden oktober 2001 till september 2002 ökade marknadsandelarna på den totala livförsäkringsmarknaden. Premieinkomsten under tolvmånadersperioden var 8 663 miljoner kronor, vilket innebär att marknadsandelen ökade med 0,7 procentenheter från 8,3 till 9,0 procent. För nyförsäljningen, mätt i försäljningsvärde, ökade vår marknadsandel under tolvmånadersperioden med 1,4 procentenheter från 8,0 till 9,4 procent. Detta framför allt tack vare framgångar på delmarknaden Tjänstepension, där vi hade en tillväxt på 23 procent och marknadsandelen ökade från 7,6 till 9,8 procent. - Sedan ett par kvartal har tendensen varit uppåt för Länsförsäkringar gentemot våra konkurrenter. Nu börjar det se ut som en trend, där vi får betalt för fokuseringen på löpande premie, utan att för den skull säga att engångspremier är oviktiga. Särskilt att notera är förändringen av marknadsandelen på premieinkomst och att vi på en svagt nedåtgående tjänstepensionsmarknad ökar markant, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv. Marknadsandelar per 30 september 2002 Marknad 30 september 30 september Förändring i 2002 2001 %-enheter Trafikförsäkring 35,6 34,5 + 1,1 Villahemförsäkring 42,6 41,6 + 1,0 Hemförsäkring 24,8 24,3 + 0,5 Fritidshusförsäkring 43,2 42,4 + 0,8 Båtförsäkring 25,3 23,6 + 1,7 Företags och 33,8 34,5 - 0,7 fastighetsförsäkring Sak - totalt inbetald 29,0 28,2 + 0,8 premie Liv - Tjänstepension 9,8 7,6 + 2,2 Liv - Sparmarknad 8,5 7,6 + 0,9 Liv - Privatpension 8,5 10,2 - 1,7 Liv - total premieinkomst 9,0 8,3 + 0,7 Liv - andel av 9,4 8,0 + 1,4 nyförsäljning Fond 3,7 3,6 + 0,1 Bank - total inlåning 13,9 GSEK 12,4 GSEK + 12,1 Obs, denna uppgift per 31/12 2001 För ytterligare information kontakta: Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00450/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar