Från 31 mars 2020 tillämpar Länsförsäkringar Liv en ny konsolideringspolicy

Report this content

Länsförsäkringar Livs nya konsolideringspolicy innebär att en och samma policy nu används för våra traditionella förvaltningsformer Gamla Trad och Nya Trad. I den nya policyn tas värdet på garantin i försäkringarna med fullt ut i beräkningen av konsolideringsgraden vilket ger en mer rättvisande bild av aktuell konsolideringsgrad.

Den synliga effekten av förändringen är att den redovisade konsolideringsgraden i Gamla Trad blivit lägre. Värdet i de enskilda försäkringarna påverkas inte av förändringen.

Konsolideringsgrad är ett mått på förhållandet mellan värdet på totalt förvaltade tillgångar och värdet på kundernas samlade sparande. En konsolideringsgrad över 100 procent betyder att det finns överskott som över tid kan komma kunderna till godo. Enligt den nya konsolideringspolicyn ska konsolideringsgraden för Gamla Trad och Nya Trad ligga inom intervallet 100–115 procent. Om nivån ändå hamnar utanför intervallet är målsättningen att anpassa återbäringsräntan så att konsolideringsgraden hamnar inom intervallet inom tre år, med hänsyn tagen till aktuella marknadsförhållanden.

Den 31 mars uppgick konsolideringsgraden i Gamla Trad till 108 procent och i Nya Trad till 103 procent. Före förändringen (utan hänsyn till värdet på garantin) var konsolideringsgraden 129 procent i Gamla Trad och 103 procent i Nya Trad.

Läs mer om hur traditionell förvaltning fungerar i bilaga i pdf.

För ytterligare information kontakta:

Presskontakt, telefon 08-588 41850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.