Fyra av fem solscellsinstallationer har brister

Report this content

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och sjunkande priser. Solenergi är positivt för klimatet och för plånboken, men det finns all anledning att vara en engagerad köpare vid en installation.
- Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer som innebär risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar. 

Löst hängande kablar som kan nås av barn, kläms mellan takpannor eller viks runt vass plåt, oskyddade kablar där gnagare kan nå dem, växelriktare som placeras felaktigt, tunga anläggningar på gamla tak – listan på möjliga brister kan göras lång.

– Bland de värsta felen som vi ser är lösa kablar åtkomliga för barn, kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade. Det innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande, säger Tomas Ekman.
– Ett annat misstag är att det görs installationer på tak som inte är hållbara i de 30-50 år som solpanelerna är tänkta att vara i drift, säger Tomas Ekman.

Det finns branschregler för installationer av solceller och samtliga elarbeten kräver en auktoriserad installatör.
– Trots det så ser vi vid våra besiktningar att fyra av fem installationer har brister. Säger försäljaren ”det är bara snabbkontakter och likström” ska du dra öronen åt dig, säger Tomas Ekman.

Länsförsäkringar för en aktiv dialog med utbildningsanordnaren i Härnösand som utbildar solcellsinstallatörer för att bidra med kunskap och erfarenheterna från sina besiktningar. Man samarbetar också med Svensk solenergi och hjälper till att förbättra utbildningsmaterialet.

– Vi har också gjort ett faktablad avsett för framför allt lantbruk med de viktigaste punkterna för både köpare och installationsfirmor. Följer du dem har du gjort allt du kan för att det ska bli en säker installation och kan sova gott om natten, säger Tomas Ekman.

1 juli 2017 kom en ny elsäkerhetslag som bland annat innebar att elinstallationsföretagen måste finnas i Elsäkerhetsverkets offentliga register med rätt verksamhetstyp, ha en auktoriserad elinstallatör för regel-efterlevnad och ett egenkontrollprogram.
– Allt elinstallationsarbete av en solcellsanläggning ska utföras av ett företag med verksamhetstypen ”Elproduktion”. Men det är i slutändan anläggningsinnehavaren som bär ansvaret för att solcellsanläggningen är säker och att den underhålls så att den förblir säker, säger Mikael Carlson teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Via e-tjänsten ”Kolla elföretaget” kan du kontrollera att elföretaget finns i registret och därmed åtagit sig att följa reglerna för solcellsinstallationer.
– Redan innan den nya elsäkerhetslagen klassades en solcellsanläggning som starkströmsanläggning, och även då krävdes rätt behörighet för installation, kabeldragning och inkoppling etc. Men den nya lagen gör det lättare för oss att agera vid olagliga installationer, säger Mikael Carlson.


Fem tips för en säker installation

  • Kolla att solcellsinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets hemsida med verksamhetstyp Elproduktion (e-tjänst ”Kolla elföretaget”)
  • Kontakta din elleverantör för rådgivning. De har ofta egna erbjudanden.
  • Ta del av Länsförsäkringars ”Faktablad Solcellsanläggning”. Även om råden främst avser lantbruk kan du ha det som checklista och överlämna det till elföretaget som ska utföra installationen.
  • Montera inte solceller på tak med kortare beräknad livslängd än solcellsanläggningen.
  • Låt en elkonsult göra en fristående elbesiktning av anläggningen efter installationen.


Korta fakta

  • En solcellsanläggning består av solpaneler, växelriktare och elcentral. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellen till växelström för anslutning till elnätet.
  • Svensk solenergi är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.
  • Enligt Engergimyndigheten går utbyggnaden av solcellsanläggningar snabbt och mer än hälften av den installerade effekten utgörs av mindre anläggningar, med en installerad effekt som understiger 20 kW. Dessa mindre anläggningar står för 86 procent av antalet anläggningar.


För mer information kontakta:

Tomas Ekman, skadespecialist, 070-670 91 40, tomas.ekman@LFvasterbotten.se
Länsförsäkringar Pressjour, 08-588 418 50

Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket, mikael.carlson@elsakerhetsverket.se
telefon: 010-168 05 29

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Länsförsäkringar vill slå larm om oroväckande många brister i solcellsinstallationer. Det kan vara allvarliga brister som både kan leda till bränder och personfara.
Twittra det här