Fyra av tio företagare har inte tänkt igenom vad som ska hända vid dödsfall

Report this content

En undersökning som Länsförsäkringar gjort visar att 41 procent av företagarna inte har tänkt igenom vad de vill ska ske med verksamheten om de skulle avlida. Och bland dem som har planerat är en livförsäkring med skydd för familjen det val hälften av företagen gör.

Det näst vanligaste bland de som tänkt till är att ha skrivit testamente (29 procent) eller kompanjons- eller aktieägaravtal (27 procent). Men även livförsäkring som faller ut med bolaget som förmånstagare har 27 procent av företagarna angett som svar.

– Många företagare tänker nog inte eller vill inte tänka på att en sådan här sak kan ske. Både familjen och företaget är mycket utsatt om företagaren skulle avlida och därför är en livförsäkring ett mycket bra val, både för att skydda familjen och företaget. Med ett bra ekonomiskt skydd till familjen ökar till exempel möjligheten att bo kvar i befintligt boende, lösa eventuella lån, att slippa ekonomiska problem helt enkelt, säger AnnaCarin Eriksson, tjänstepensionsexpert på Länsförsäkringar.

Bland de företagare som är 62 år och äldre är det vanligare att ha tänkt kring vad som ska hända med företaget vid eventuellt dödsfall. Kvinnor har oftare skrivit kompanjons- eller aktieägaravtal (37 procent jämfört med män 24 procent) och likaså är detta vanligare i företag med fyra eller fler anställda (44 procent). Livförsäkring som faller ut i bolaget är mer förekommande i de bolag som har mellan 4 och 10 anställda (31 procent).

– Vad gäller företaget kan man tillfälligt behöva ”köpa” kompetens att driva företaget vidare då är det bra med en livförsäkring som faller ut till företaget, säger AnnaCarin Eriksson.

Fråga: Har du tänkt igenom vad du vill ska ske med din verksamhet om du hastigt skulle avlida?

Totalt 20-44 år 45-52 53-61 62-84 år
Ja 48 procent 42 procent 45 procent 47 procent 61 procent
Nej 41 procent 48 procent 44 procent 44 procent 29 procent
Vet inte/vill inte svara 10 procent 10 procent 12 procent 9 procent 10 procent

Fråga: Vad av följande har du gjort eller tänkt göra i det fall du skulle avlida? Topplista.
Ställd till dem som tänkt igenom vad de vill ska ske med verksamheten om de hastigt skulle avlida. Flera svar möjliga. Topplista.

 1. Livförsäkring till skydd för familjen, 52 procent
 2. Testamente, 29 procent
 3. Kompanjonsavtal/aktieägaravtal, 27 procent
 4. Livförsäkring som faller ut i bolaget, till exempel nyckelmannaförsäkring, 21 procent
 5. Sett över bolagsstrukturen, 11 procent
 6. Annat, 13 procent
 7. Inget, 8 procent
 8. Vet inte, 3 procent

Tips och råd till företagare

 • Ordna livförsäkring för familjen för att skapa ekonomiskt trygghet.
 • Är ni fler delägare så skriv aktieägaravtal och teckna livförsäkring så kompanjonen har ekonomisk möjlighet att lösa ut familjen eller den som ärvt aktierna. Aktieägaravtalet bör formuleras så det hanterar fler situationer än bara dödsfall, till exempel om den ena delägaren vill hoppa av, blir sjuk med mera. Ta hjälp att skriva avtalet då det är viktigt att det bli just som ni önskar, använd inte mallar som går att hitta på nätet.
 • Se till att ha hembudsklausul i bolagsordningen (prata med din revisor)
 • Se över bolagsstrukturen i samråd med din revisor
 • Skriv testamente om du vill styra vem som ärver företaget.
 • Tänk till hur företaget ska hanteras vid eventuell bodelning/skilsmässa, kanske ska företaget skrivas som enskild egendom.
 • Ta hjälp av en rådgivare, då många inte hinner eller tycker det är svårt.

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar

Om statistiken och undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus genom webbintervjuer med 675 företagare med upp till 49 anställda och finns nedbrutna på antal anställda, kön, ålder och företagsform. Frågan som ställdes:

 • Har du tänkt igenom vad du vill ska ske med din verksamhet om du hastigt skulle avlida?
 • Vad av följande har du gjort eller tänkt göra i det fall du skulle avlida? Livförsäkring till skydd för familjen/testamente/kompanjons eller aktieägaravtal/livförsäkring för bolaget/sett över bolagsstrukturen/annat/inget/vet inte

För ytterligare information kontakta:

AnnaCarin Eriksson, tjänstepensionsexpert på Länsförsäkringar, 070-201 99 65
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.